Nieuwe maiszaadbehandeling tegen ritnaalden geeft goede resultaten

Ritnaalden in mais: een groeiend probleem

Schade door ritnaalden neemt de laatste jaren toe op veel maispercelen. Een van de redenen voor die toename is het steeds kleiner wordende middelenpakket om de ritnaald te bestrijden. Omdat een volveldsbehandeling niet meer mogelijk is, is een goede bescherming door middel van een goede zaaizaadbehandeling de beste bestrijding. Pioneer introduceert Lumiposa: een nieuw insecticide die goede resultaten geeft in proeven en beschikbaar is als maiszaadbehandeling.

Ritnaalden zijn de larven van de kniptor. Ze vreten aan de kiemplanten en jonge maisplantjes. De aangetaste maisplanten sterven af of die het overleven groeien vaak uit tot vergroeide, volwassen planten. Bij grote schade kan wel tot 80% van de planten uitvallen. Maar al bij een uitval van 10% kan schade optreden die niet altijd op het oog zichtbaar is.

Voorvrucht speelt een cruciale rol

In teelten die aan de maisteelt voorafgaan, komen steeds meer ritnaalden voor. Omdat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet meer toegelaten zijn, worden de larven daar niet in aangepakt. 

De cyclus van eitje tot volwassen insect beloopt 3 tot 4 jaar. Voorteelten kunnen dus een cruciale rol spelen in het in stand houden of verhogen van de populatie.

Ook minder middelen bij mais in continuteelt

Ook bij mais in continuteelt zijn steeds minder middelen voorhanden. Bepaalde zaadbehandelingen zijn weggevallen en sommige vervangende producten die enkel een dampwerking vertonen, zijn niet altijd doeltreffend genoeg. Onkruiden zijn vaak ook waardplanten voor ritnaalden. Een goede en tijdige onkruidbestrijding is belangrijk.

In onderstaande video merkt regionaal medewerker Jo Van der Donck van Pioneer tijdens een maisveldbezoek op dat de groei van een maisplant duidelijk achterblijft bij die van de andere planten. De maisplant vertoont ritnaaldschade, waardoor de sapstroom van de plant onderbroken is. 

Beste bestrijding van ritnaalden blijft preventie

Als de larven eenmaal aanwezig zijn in het gewas, is een herstellende behandeling niet meer mogelijk. Om te voorkomen dat ritnaalden schade kunnen toebrengen aan het gewas, introduceert Pioneer vanaf dit seizoen een nieuw insecticide: Lumiposa. Lumiposa is beschikbaar als maiszaadbehandeling en voorkomt door de systemische werking dat de ritnaald kan doorvreten aan de plant. Dit zorgt ervoor dat de jonge maisplant kan doorgroeien tot een stevige, gezonde plant met een goede kolf.

Beter beschermde jonge planten voor hogere korrelopbrengsten

Lumiposa_Hoger-aandeel-gezonde-planten-tegenover-onbehandeld
  • Uit 27 proeven met Lumiposa werd 50% minder schade vastgesteld  tegenover ‘onbehandeld’ en 16,3% minder schade dan de behandeling met Tefluthrin 20CS.
  • Een betere bescherming van de jonge planten leidt ook tot hogere korrelopbrengsten. Uit veertien korrelmaisproeven door Corteva-research bleek dat in 94% van de gevallen een hogere opbrengst werd gemeten van gemiddeld 24,7% tegenover ‘onbehandeld’ en van 7,9%  tegenover Tefluthrin CS20.

Lumiposa als zaadbehandeling in mais is erkend tegen ritnaalden en aardrupsen (Agrotis). Lumiposa is veilig voor niet-schadelijke insecten en voor mens en dier. De maximale zaaidichtheid bij gebruik van Lumiposa is 80.000 zaden per hectare. Lumiposa mag slechts een keer in de drie jaar op hetzelfde veld toegepast worden.

Pioneer biedt Lumiposa aan in combinatie met Korit tegen vogels, een fungicide tegen kiem- en bodemschimmels én een groeistimulator voor een goede en vlotte beginontwikkeling.

Meer informatie over Lumiposa? 

Lees voor meer informatie de Pioneer Maisbrochure 2024 of neem contact op met:

Noord- en Oost-Nederland
Oscar Koppelman
oscar.koppelman@corteva.com

Zuid- en West-Nederland
Arjan Geerets
arjan.geerets@corteva.com