Automatisch voeren met DeLaval OptiWagon

OptiWagon aan het voerhek bij Klaas Joustra

Vorig jaar heeft DeLaval de nieuwe OptiWagon-distributievoerrobot geïntroduceerd. De OptiWagon is daarmee een belangrijk onderdeel van het Optimat-automatisch voersysteem van DeLaval. Klaas Joustra uit het Friese Buitenpost werkt sinds twee jaar met de OptiWagon. ‘De wagen heeft een hoge capaciteit met een gelijkmatige en goede dosering.’

Volop automatisering in de stal 

Samen met zijn vrouw en drie kinderen runt Klaas een prachtig melkveebedrijf in het noorden van Nederland. Het bedrijf telt 135 melkkoeien, ongeveer 100 stuks jongvee op 65 ha grasland en 12 ha maisland. Klaas doet ook volop aan weidegang. De stal is volop geautomatiseerd. ‘Ik heb gekozen voor automatisering, omdat ik het werk voornamelijk alleen doe’, aldus Klaas. ‘We melken 135 koeien. Daarnaast wil ik graag flexibel blijven in mijn werktijden en het biedt een stuk arbeidsgemak.’

Automatisch voeren in combinatie met robotmelken

Op het melkveebedrijf zijn twee melkrobots van DeLaval aanwezig. ‘We hadden een DeLaval VMS V300-melkrobot in combinatie met een Classic-melkrobot’, vervolgt Klaas. ‘De Classic hebben we dit jaar ook vervangen door een V300.’

Een goede loop op de melkrobots is een van de redenen voor het gebruik van een automatisch voersysteem. Door vaker vers voer aan te bieden komen de koeien vaker naar het voerhek. Dit bevordert niet alleen de voeropname, maar ook het koeverkeer.

‘Op deze manier kan ik de melkrobots nog efficiënter benutten en het maximale eruit halen. Doordat je ook ‘s avonds en ’s nachts voert, of als je een keer overdag niet thuis bent, blijft de loop op de melkrobot goed.’

Klaas Joustra en Frans Bos van Wynsma Mechanisatie voor de DeLaval VMS V300-melkrobot

Optimat Standard en Optimat Master

DeLaval biedt twee automatische voersystemen aan: de Optimat Standard en de Optimat Master.

De Master-uitvoering maakt het mogelijk om meerdere voersamenstellingen, groepen en voerbeurten te programmeren. Het laden, mengen en uitdoseren per groep gaat volledig automatisch.

Bij de Standard-uitvoering worden het ruwvoer en de componenten handmatig geladen in de mixer en kan één rantsoen per keer worden aangeboden. Klaas werkt al sinds 2008 met de Optimat Standard. 

‘Die bevalt prima. Ik heb de melkkoeien in één groep en ik heb een groep voor droge koeien. Deze voer ik ‘s morgens eerst even en daarna zet ik de mixer vol voor de melkkoeien en dan redt hij zich voor de rest van de dag’, legt Klaas uit. ‘In de oude stal werkten we nog met een railsysteem door de stal. Ik wilde geen rails meer door de stal en daarom heb ik gekozen voor de OptiWagon als distributierobot.’

Eenvoudig, goed mengen en capaciteit 

‘Ik heb gekozen voor het Optimat-systeem van DeLaval, omdat het een eenvoudig systeem is en past bij mijn bedrijfsvoering’, vervolgt Klaas zijn verhaal.

Het Optimat-automatisch voersysteem heeft een aparte mengkuip. Vanuit de mengkuip wordt de distributierobot gevuld. Hierdoor is het ruwvoer optimaal gemengd voordat het naar de koeien gaat. Dit komt ook ten goede van de capaciteit van de OptiWagon.

‘We hebben de rails vervangen door de OptiWagon. Hierdoor is de stal overzichtelijker en je bent flexibeler in de routes. Het compleet automatische voersysteem van DeLaval is simpel, maar doeltreffend!’