Automatisch voersysteem is kansrijk

DeLaval OptiWagon
DeLaval OptiWagon

De grootste kostenpost op een melkveebedrijf is het voeren, maar dat is ook essentieel om de rendabiliteit te bepalen. Dagelijks meerdere porties vers ruwvoer aan de koeien verstrekken kan het verschil maken. In dit artikel wordt uitgelegd wat de voordelen zijn en waarom het verstandig kan zijn voor veehouders om voor het automatisch voersysteem van DeLaval te kiezen.

Volgens Ludo Bols, Solution Manager bij DeLaval, is het realistisch dat in de toekomst een automatisch voersysteem bij de helft van alle melkveehouders in de stal aanwezig is. ‘Daarom heeft DeLaval de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het verbeteren en verder optimaliseren van het automatisch voersysteem, DeLaval Optimat.’ De nieuwe OptiWagon, een automatische voerdoseerwagen, is daar een voorbeeld van.

Voeren grootste kostenpost

Het voeren van koeien is de grootste kostenpost op het melkveebedrijf. Daarmee vormt voer een essentieel onderdeel van het bedrijfsresultaat. Ruwvoer automatisch voeren kan het verschil maken. Ludo somt een aantal zaken op: ‘Een betere benutting van het eigen ruwvoer, minder arbeid en lagere energiekosten en een veel betere opname van het ruwvoer vormen de basis. Een betere rantsoenefficiëntie zorgt voor een hogere melkproductie en daarmee een hoger inkomen.’

De cijfers per honderd koeien die automatisch worden gevoerd, spreken voor zich:

  • Minder arbeid: in plaats van twee uur slechts een half uur per dag voeren, wat een besparing van ongeveer € 13.500 per jaar oplevert.
  • Lagere energiekosten in vergelijking met een trekker met voermengwagen: dit levert een besparing op van € 7.500* per jaar.
  • Minder restvoer, van 5 à 6 procent naar minder dan 1 procent: dat geeft een besparing van €10.000 per jaar.
  • Verbetering van de rantsoenefficiëntie, het aantal liters melk uit een kilo droge stof voer: de gemiddelde conversies liggen rond de 1,3. Conversies kunnen stijgen tot 1,4, zelfs 1,5 op bedrijven die meerdere malen vers voer aan de melkgevende koeien geven. Dit is een verbetering van 7 à 8 procent of 65.000 tot 75.000 liter melk of 25.000 à 28.000 euro extra inkomen per jaar.
  • Samengevat kan ruwvoerautomatisatie 55.000 à 60.000 euro per 100 koeien per jaar opleveren.
     

Wordt u al enthousiast? Lees dan verder hoe deze berekeningen tot stand komen.

Hoe komen besparingen en extra inkomsten tot stand?

1. Verbeterde spijsvertering
Koeien zijn herkauwers en hebben een complex spijsverteringssysteem dat optimaal functioneert wanneer het regelmatig kleine hoeveelheden voer ontvangt. Door koeien meerdere keren per dag vers ruwvoer te geven wordt de natuurlijke herkauwcyclus bevorderd. Dit resulteert in een verbeterde vertering van voedsel, betere opname van voedingsstoffen, stabielere pens-pH en een gezondere pensflora.

2. Optimaal gebruik van voedingsstoffen
Het ruwvoer bevat essentiële voedingsstoffen, waaronder vezels, eiwitten en mineralen. Door meerdere keren per dag vers ruwvoer aan te bieden krijgen koeien een constante aanvoer van voedingsstoffen. Dit draagt bij aan een evenwichtige voeding en maximale opname van voedingsstoffen. Het is belangrijk dat er steeds hetzelfde verse voer voorligt in de juiste vorm, zo goed mogelijk homogeen gemengd en gesneden, met de juiste deeltjesgrootte, enzovoort.

3. Bevordering van natuurlijk graasgedrag
Koeien zijn van nature grazers en gedijen het beste wanneer ze regelmatig voer kunnen opnemen. Door meerdere keren per dag vers ruwvoer te verstrekken krijgen koeien de mogelijkheid om hun natuurlijke graasgedrag na te bootsen. Dit helpt stress te verminderen en bevordert het welzijn van de dieren.

4. Voorkomen van voerverspilling
Als koeien in één keer grote hoeveelheden ruwvoer krijgen, kan er voerverspilling optreden. Koeien kunnen selectief eten en bepaalde delen van het voer laten liggen, omdat het minder smakelijk wordt gedurende de dag, wat resulteert in voerresten. Door het voeren van meerdere porties vers ruwvoer kunnen boeren de voerresten minimaliseren en ervoor zorgen dat het voer efficiënt wordt benut.

5. Betere controle over de voeropname
Meerdere dagelijkse porties ruwvoer verstrekken stelt veehouders in staat om de voeropname van individuele koeien beter te beheren. Dit is met name belangrijk bij hoogproductieve koeien of koeien met speciale voedingsbehoeften. Ook zullen de ranglagere en jonge dieren gemakkelijker toegang hebben tot goed voer, wat ook hun productie ten goede komt. Door de voeropname te reguleren kunnen boeren de gezondheid en melkproductie van hun koeien optimaliseren.

6. Betere loop op de melkrobot
Door vaker vers voer aan te bieden komen de koeien ook vaker naar het voerhek, wat niet alleen de voeropname verhoogt, maar ook het koeverkeer verbetert. Dit is met name van belang voor robotmelkers, omdat de melkingen beter verspreid worden over de volle 24 uur en de capaciteit van de melkrobot toeneemt.

DeLaval Optimat Master en OptiWagon
DeLaval Optimat Master en OptiWagon

Welke voordelen biedt het Optimat-systeem van DeLaval?

Het Optimat-systeem van DeLaval heeft verschillende voordelen. DeLaval maakt geen compromissen als het gaat om de gezondheid en productiviteit van de koeien. ‘Het DeLaval Optimat-automatisch voersysteem heeft een aparte mengkuip die speciaal ontworpen is om goed te mengen en te snijden, en die zodoende een homogeen mengsel maakt in de juiste deeltjesgrootte’, legt Ludo uit. ‘Hierdoor is het product optimaal gemengd voordat het richting de koeien gaat.‘

Dit kan bij DeLaval op twee manieren naar wens van de klant. ‘We bieden twee distributiesystemen aan’, vervolgt hij. ‘De ORW-distributiewagen aan een rail en sinds kort ook de OptiWagon. De OptiWagon is de nieuwe distributievoerrobot van DeLaval die autonoom door de stal kan rijden. Deze is ook speciaal ontworpen voor het distribueren naar de verschillende groepen koeien en kan dat werk dan ook prima uitvoeren.

Terwijl de distributierobot het recept uitvoert, kan de menger in de Optimat Master alweer een volgende batch aanmaken, waardoor ook de capaciteit toeneemt. Bovendien kunnen de dieren dan snel voer krijgen, wat van belang is bij bijvoorbeeld gedeeltelijke weidegang of als de voergangen geveegd worden. De dieren hoeven niet lang te wachten op hun portie voer.

DeLaval Optimat Standard en OptiWagon
DeLaval Optimat Standard en OptiWagon

‘In het buitenland wordt automatisch voeren van ruwvoer al meer toegepast’, aldus Ludo. ‘Vooral in de Scandinavische landen, maar ook in Zwitserland en delen van Frankrijk is er al heel wat ervaring. Met de oplopende energieprijzen, het tekort aan arbeidskrachten en het bewuster omgaan met eigen ruwvoer zien ook steeds meer melkveehouders in de Benelux de voordelen van automatisch voeren. Daarom denk ik ook dat in de toekomst er veel systemen in de stallen te vinden zijn.’

Het verstrekken van meerdere dagelijkse porties vers ruwvoer aan koeien met het Optimat-systeem van DeLaval biedt tal van voordelen voor veehouders. Het bevordert een betere spijsvertering, een optimaal gebruik van voedingsstoffen, natuurlijk graasgedrag, het voorkomt voerverspilling en biedt betere controle over de voeropname. Door deze benadering te volgen kunnen veehouders de gezondheid, productiviteit en het welzijn van hun koeien verbeteren. Het is een praktische en effectieve manier om de voeding van koeien te optimaliseren en de veeteeltsector naar een hoger niveau te tillen.

* Voor bedrijf met zonnepanelen