Constante melkroutine met Flow Responsive Milking

Mts. de Koe - Melkveebedrijf Norwerth - Jan en Gysbert de Koe
Jan en Gysbert de Koe van maatschap De Koe, eigenaar van melkveebedrijf Norwerth

Maatschap De Koe uit het Friese Molkwerum is in juli 2021 opgestart met een nieuwe 40-stands E100-draaistal. Sindsdien hebben de ontwikkelingen op het bedrijf niet stilgestaan. 

Het Friese bedrijf is een van de bedrijven in Nederland die gebruikmaakt van het nieuwe Flow Responsive Milking-systeem van DeLaval. Jan en Gysbert zijn samen in maatschap met hun vader en oom. ‘Met Flow Responsive Milking willen wij de uiergezondheid verbeteren door een constantere melkroutine.’

E100-draaistal past bij onze bedrijfsvoering

Bij de zoektocht naar een nieuw melksysteem was de keuze tussen automatisering of conventioneel melken moeilijker dan de keuze voor het merk. ‘We zijn al jaren klant van DeLaval en hebben veel vertrouwen in het merk en de mensen. Daarom stond de merkkeuze al wel vast’, aldus Jan.

De familie heeft bij verschillende stallen gekeken, samen met dealer ASP Noard. Gezamenlijk kwamen ze tot de conclusie dat een draaimelkstal het beste paste bij de bedrijfsvoering. ‘Het melksysteem moest passen in een bestaande stal’, volgens Gysbert. ‘De routing voor melkrobots was in de bestaande situatie, in combinatie met weidegang, niet optimaal te krijgen. Daarnaast hebben we genoeg arbeid beschikbaar om zelf te melken en was het besluit snel genomen.’

Rustig en efficiënt melken

Waar in het verleden in 3 uur tijd 200 koeien werden gemolken in een 2x12-vijftiggradenstal, worden nu bijna 300 koeien gemolken in een tijdsbestek van 2 uur. ‘Het is vooral rustig en efficiënt werken’, vervolgt Jan. ‘De koeien staan rustig op het platform en komen er ook weer heel gemakkelijk af. De doordraaibeugel zorgt ervoor dat de draaistal altijd blijft draaien en dat we heel efficiënt met één persoon kunnen melken.’ De 40-stands E100 is uitgevoerd met Evanza-melkstellen.

DeLaval draaistal E100 40-stands bij Mts. de Koe
DeLaval-draaistal E100 40-stands bij maatschap De Koe

Melkroutine

Om de capaciteit van de draaistal optimaal te benutten, was er eigenlijk geen tijd voor een correcte voorbehandeling. ‘Na het voorbehandelen hangen we direct het melkstel eronder en dat is eigenlijk te kort voor de oxytocine-werking’, geeft Jan aan. ‘We streven een goede uiergezondheid na bij onze koeien en dat begint bij de conditie van de spenen. Daarom zijn we blij dat we nu Flow Responsive Milking kunnen toepassen op onze draaistal.’

Flow Responsive Milking

DeLaval omschrijft melken als een balans tussen ‘push’ en ‘pull’. De push is de wil van de koe om melk te geven en de pull is de machine die de melk aan de koe onttrekt. Door het vacuüm af te stemmen op de melkstroom, worden deze twee factoren zo goed mogelijk in balans gebracht.

Met DeLaval Flow Responsive Milking wordt de natuurlijke melkstroom van de koe gevolgd door verschillende parameters van de melkmachine aan te passen. Dit gebeurt per individuele koe, om hiermee een hogere piekmelkstroom en dus een kortere melktijd te bereiken. Het eindresultaat is een goede voorbehandelroutine, minder blindmelken en daardoor een lagere speenbelasting. ‘Hierdoor zal ik het melken sneller toevertrouwen aan externe arbeid, mocht dit in de toekomst mogelijk zijn’, aldus Jan.

Duurzaam melken

De afgelopen jaren heeft de maatschap ingezet op groei van de veestapel en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. ‘We zijn op de goede weg’, aldus de broers. ‘We hebben de gehaltes heel goed op orde en willen nu bekijken hoe we de productie kunnen verhogen. We zijn druk met aanpassingen in de stal op het gebied van koecomfort, dit zal zeker een bijdrage leveren.’ Met de aanschaf van de draaimelkstal kwam er ook een nieuwe horizontale melktank van 28.000 liter van DeLaval met warmteterugwinning. Het warme water wat vrijkomt bij het koelen van de melk wordt in huis gebruikt voor verschillende toepassingen. ‘Het koelen van de melk zorgt ook voor warmte in huis’, eindigt Jan.

Tabel DeLaval Flow-Responsive Milking
Figuur: DeLaval Flow Responsive Milking

Wat is Flow Responsive Milking?  

Bij Flow Responsive Milking wordt het vacuüm in het melkstel en de pulsatie aangepast aan de melkstroom. Flow Responsive Milking bestaat uit Flow Adjusted Stimulation (melkstroomgestuurde stimulatie) en Flow Adjusted Vacuum (melkstroomgestuurd vacuüm).

Bij een enkel vacuümsysteem worden de vacuüm- en pulsatieniveaus zo ingesteld dat ze effectief zijn tijdens de piek van de melkstroom. Dit betekent dat er altijd een wachttijd moet zijn tussen stimulatie en het aansluiten van het melkstel. Dit om schade door hoog vacuüm te voorkomen vóór het vrijkomen van oxytocine en het laten schieten van de melk. Met DeLaval Flow Responsive Milking is die wachttijd tussen voorbehandelen en aansluiten niet meer nodig. Dit betekent dat je direct na het schoonmaken van de spenen kunt aansluiten en Flow Adjusted Stimulation het stimulatieproces uit handen neemt, waardoor bimodale melkstroom wordt verminderd.

Flow Adjusted Vacuum versnelt de melkwinning door het vacuümniveau te verhogen als er een hoge melkstroom beschikbaar is. Deze mogelijkheid om het vacuümniveau aan te passen aan de wil van de koe om haar melk af te geven, resulteert in een hogere piekmelkstroom en een kortere melktijd en daardoor in een lagere speenbelasting