De melkstal renoveren hoeft niet duur te zijn

De gerenoveerde DeLaval Flex 40-melkstal van familie De Vegt
De gerenoveerde DeLaval Flex 40-melkstal van familie De Vegt

Welke melkstal u ook gebruikt, na verloop van jaren kan een update wenselijk zijn om de capaciteit, het werkcomfort en de kwaliteit van het melken te verbeteren. DeLaval-klanten Sjoerd de Vegt en André Neerlaar hebben samen met de DeLaval-dealer kritisch naar hun melkstal gekeken. Na renovatie met beperkte kosten zijn ze weer naar alle tevredenheid aan het melken.

In Langedijke, dicht bij Oosterwolde, heeft Sjoerd de Vegt een melkveebedrijf met 90 koeien. Zijn echtgenote Moniek werkt drie dagen per week buitenshuis. De bedrijfsfilosofie is om zo veel mogelijk uit eigen ruwvoer en met beperkte kosten een goede melkproductie te bereiken. Stapsgewijs heeft Sjoerd het bedrijf van zijn vader uitgebreid tot de huidige omvang. De melkproductie bedraagt bijna 9.000 liter per koe per jaar.

Succesvolle renovatie

‘De oude 2x5 visgraat was een heel eind versleten’, begint Sjoerd. ‘Toen we hierover in gesprek gingen met onze dealer ASP Noard uit Sneek, stelde die voor om een Flex 40-stal in de bestaande ruimte te bouwen. Hierbij wordt de melkput wel een stuk smaller, maar er kon een 2x7 stal in de plaats van een 2x5 visgraat.’ Naast het Flex 40-ijzerwerk is er een grotendeels gebruikte installatie ingekomen met MP400-afname en FI7-indicatoren. ‘We hebben het voeren in de melkstal met Kilomatics meegenomen uit de oude stal’, aldus Sjoerd. 

In maart is de stal in gebruik genomen en Sjoerd is tevreden met het resultaat. ‘Dankzij Mets hebben we tijdens de renovatie steeds door kunnen melken op twee zijden.’ Mets Elgersma, monteur bij ASP Noard, krijgt van Sjoerd sowieso een dikke pluim voor de keurige montage. ‘Na de renovatie is de melktijd teruggelopen van 2 uur en een kwartier tot krap anderhalf uur. De bereikbaarheid is beter, de koeien staan dichterbij en door het looprubber komen ze vlot binnen. We hebben geen herkenning in de melkstal, maar de melkproductieindicatoren geven een goed beeld en helpen vooral bij het bepalen van het droogzetmoment. Omdat ik mijn koeien goed ken, kan ik manueel bijvoeren in de melkstal. De smallere put vinden we geen probleem.’ 

Melkrobot blijft een optie 

Op de vraag of Sjoerd ook andere keuzes heeft overwogen, komt een helder antwoord: ‘Melken vind ik een leuke bezigheid, het is voor mij een rustmoment op de dag. In de huidige 2x7 sta ik minder te wachten op de koeien. We proberen zo veel mogelijk te beweiden op de grote huiskavel. Een melkrobot hebben we daarom niet overwogen, maar sluit ik niet uit in de toekomst. De kinderen zijn nog jong en wie weet, als over 5 of 10 jaar blijkt dat er een opvolger is, dan kunnen we nog steeds de beslissing nemen om met robots te gaan melken. De beperkte investering die we nu hebben gedaan, is dan al lang terugverdiend.’

De Flex 40-renovatie past prima bij de filosofie van het bedrijf. ‘Het gaat me niet om de productie of het aantal koeien, maar om wat er uiteindelijk overblijft onder aan de streep’, eindigt Sjoerd.
 

Gerenoveerde DeLaval-melkstal bij familie Neerlaar
Onderhoudsmonteur Erwin Hiddink (links) van InFarming met André Neerlaar in de gerenoveerde DeLaval-melkstal

Melkproces geanalyseerd

In Beltrum runt André Neerlaar een middelgroot melkveebedrijf. De visgraat 2x5 melkstal met meetglazen is al wat ouder, maar voor André melkt het nog prima.

‘Toen ze van InFarming, de DeLaval-dealer uit Zelhem, vroegen of ze een MelkstalPrestatieTest (MPT) mochten uitvoeren, vond ik dat een goed idee’, begint André zijn verhaal. ‘Onderhoudsmonteur Erwin kwam op een avond meemelken en het hele melkproces werd geanalyseerd, onder andere de stal, de melkroutine en de melktechniek.’ Uit de MPT bleek dat het melktechnisch nog allemaal keurig in orde was. ‘Er was wel een opmerking over de vloer van de melkstal die te glad was geworden’, vertelt André. ‘Daarom werd er geadviseerd om deze te voorzien van looprubber. Dit hebben we dan ook laten uitvoeren.’ 

Het verschil was vrij snel te merken. ‘Koeien komen vlotter binnen, er is minder kans op uitglijden als een vaars of een tochtige koe wat wild te keer gaat en de koeien staan beter in de stal. Het resultaat is dat de melkbeurt rustiger verloopt en er minder incidenten zijn’, geeft André aan. Een renovatie hoeft dus niet altijd veel te kosten om een positief effect te geven. ‘Ik ben tevreden dat ik deze MelkstalPrestatieTest heb laten uitvoeren. Het looprubber is echt een verbetering.’

Ervaringen InFarming

Erwin Hiddink, onderhoudsmonteur bij DeLaval-dealer InFarming, heeft heel wat positieve ervaringen met klanten waar hij het melkproces heeft geanalyseerd via de MelkstalPrestatietest (MPT). ‘In ons dagelijks werk meten we de installaties elk jaar door, maar dan wordt er alleen droog gemeten’, legt hij uit. ‘Een MPT vindt plaats tijdens het melken en alle aspecten van de melkbeurt worden gescoord op een formulier dat door DeLaval is ontwikkeld. We bekijken de leefomgeving van de koeien, de melkstal in zijn geheel, het koeverkeer in en om de melkstal, het voorbehandelen, het melken zelf en de nabehandeling. Mocht het nodig zijn, dan doen we ook een natte meting of speenmeting.’

Erwin komt regelmatig tegen dat de melkkoeien wel geëvolueerd zijn, maar dat de melktechniek en de routine niet mee veranderd zijn. ‘Als je dan het gesprek kan aangaan met veehouders over een of meerdere verbeterpunten, dan staan de meesten er wel voor open. Je moet achteraf wel altijd kunnen aantonen dat de veehouder een verbetering merkt en dat de investering dus verantwoord is geweest’, geeft hij aan. ‘De melkveehouder helpen om zijn melkproces te verbeteren vind ik een van de mooiste aspecten van ons werk. Als je dan later positieve reacties krijgt, dan weet je waarom je deze job doet. Dit geeft me veel voldoening!’

Wilt u meer weten over een eventuele renovatie of bent u geïnteresseerd in een MelkstalPrestatieTest? Ga dan snel naar onze website, voor meer informatie klik hier.