DeLaval loopt voorop met koeling

DeLaval koelinstallatie met o.a. de compact water chiller
DeLaval-koelinstallatie met onder meer de Compact Water Chiller

DeLaval is bezig aan een koelrevolutie met  een innovatieve overgang naar natuurlijke koudemiddelen. Met een DeLaval CWC kan melk in slechts enkele seconden worden teruggekoeld van 36°C tot 3°C, terwijl met R290 tegelijkertijd water wordt verwarmd tot 65°C. Vergeleken met een standaard chiller betekent dit een opwaardering van maar liefst 10°C in de temperatuur van het gekoelde water. Ontdek de kracht van R290 en de impact op efficiëntie en milieu.

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen heeft de koelsector gedurende vele jaren actief gewerkt aan innovaties. Het doel is om af te stappen van hoog-impact synthetische koudemiddelen en over te stappen op minder belastende opties of zelfs volledig natuurlijke koudemiddelen. Voorbeelden van deze natuurlijke koudemiddelen zijn onder andere R290 (propaan), koolstofdioxide (CO2) en ammoniak (R717). Elk koudemiddel heeft unieke eigenschappen en toepassingsgebieden.

Een toekomst met R290

De afgelopen jaren heeft DeLaval indirecte koelsystemen ontwikkeld die gebaseerd zijn op het natuurlijke koudemiddel R290. Dat is gedaan met aandacht voor de veiligheid van het koudemiddel, de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en de prestaties. Een voorbeeld van zo'n systeem is de Compact Water Chiller (CWC), een zogenaamde ‘warmtepomp-chiller’. Het R290-koudemiddel wordt niet verbruikt, net als bij de huidige synthetische koudemiddelen blijft het ingesloten in het gesloten circuit van de chiller.

Een koelsysteem dat gebruikmaakt van het natuurlijke koudemiddel R290 biedt diverse voordelen vanwege de uitstekende eigenschappen en bovenal het milieuvriendelijke karakter ervan. Wist u dat de kans groot is dat zelfs uw vriezer en koelkast werken op een variant van propaan vanwege de efficiëntie en milieuvriendelijkheid?

Op dit moment heeft DeLaval meerdere commerciële R290-testinstallaties operationeel, waarvan enkele in de Benelux. Naast het koelen van melk en het verwarmen van huizen en water worden DeLaval-chillers ingezet voor het verzamelen van technische data. Bij voorkeur zijn al onze chillers verbonden met de DeLaval-cloud en worden ze voortdurend gemonitord. Dat dient als basis voor verdere productontwikkeling.

Met een DeLaval CWC kan melk in slechts enkele seconden worden teruggekoeld van 36°C tot 3°C, terwijl met R290 tegelijkertijd water wordt verwarmd tot 65°C. In vergelijking met een standaard chiller betekent dit een opwaardering van maar liefst 10°C in de temperatuur van het verwarmde water dat wordt aangeboden.

CPC software - DeLaval Cloud van Compact Water Chiller
CPC software - DeLaval Cloud van Compact Water Chiller

Honderd procent natuurlijk

R290 vertegenwoordigt een puur en volledig natuurlijk koudemiddel, waardoor het een zeer lage impact op het milieu heeft. Met een GWP (global warming potential, aardopwarmingspotentieel) van slechts 3 heeft R290 vrijwel geen impact op het broeikaseffect. Het GWP meet het vermogen van een gas om de aarde op te warmen gedurende honderd jaar in verhouding tot 1 kg CO2. In vergelijking hiermee is het broeikaseffect van gangbare synthetische koudemiddelen tot wel bijna 23.000 keer groter dan dat van 1 kg CO2. (Koudemiddelen, Kenniscentrum InfoMil).

Door R290 te gebruiken zet niet alleen DeLaval, maar binnenkort ook u als DeLaval-klant een grote duurzame stap vooruit.

De DeLaval-koeltanks zijn specifiek ontworpen voor direct gebruik van R290. Onze voornaamste focus ligt echter op indirect koelen met behulp van onze CWC. Hierdoor kan DeLaval volledig afgestelde en voorgevulde plug-and-play-koelsystemen leveren, zonder de noodzaak van kostbare koperen koelleidingen voor het koudemiddel tussen de koeltank en de koelinstallatie. Alle DeLaval CWC-systemen worden buitenshuis geplaatst en zijn standaard uitgerust met een robuuste allseason-behuizing.

DeLaval Compact Water Chiller met 'All Season' behuizing
De DeLaval Compact Water Chiller met allseason-behuizing

Indirect koelen

Het indirect koelen van melk vindt, zoals DeLaval dat noemt, ‘inline” plaats met een DeLaval-platenkoeler via twee gescheiden interne vloeistofcircuits. Een van deze circuits bevat een milieuvriendelijke mix van glycol en water, dat op een constante temperatuur van 1°C wordt gehouden door de aangesloten CWC (compact water chiller). Deze vloeistof wordt vervolgens door de platenkoeler gestuurd. Het tweede circuit is bestemd voor de melk, die volledig wordt teruggekoeld tot 3°C voordat deze de koeltank bereikt.

Op deze manier wordt melk op een ‘inline’, een indirecte en efficiënte manier gekoeld. Dat resulteert in verminderde kiemgroei en directe verbetering van de melkkwaliteit. Het gebruik van bronwater als voorverkoeling heeft de voorkeur en wordt opnieuw mogelijk gemaakt door een enkele DeLaval-platenkoelers met nu drie afzonderlijke interne vloeistofcircuits (bronwater, glycol water, melk).

De onderhoudskoeling van de koeltank wordt verzorgd met dezelfde glycoloplossing die wordt geleverd vanuit dezelfde compact water chiller. Met een enkele CWC is het al mogelijk om standaard een platenkoeler en een of twee koeltanks afwisselend te koelen.

Wanneer er meer platenkoelers, koeltanks en/of andere koudevragers op het bedrijf aanwezig zijn, wordt de DeLaval CWC aangevuld met een koudebuffer (hydrolische module). Deze buffer wordt koud gehouden door de CWC. Vanuit deze centrale koudebuffer kunnen alle aangesloten producten individueel en indien nodig gelijktijdig worden gekoeld. De DeLaval-koudebuffer maakt het gemakkelijk om bijna onbeperkt koudevragers aan te sluiten en vereenvoudigt de aanpak van ingewikkelde koelbehoeften.

De blauwe stal, een duurzame investering

DeLaval werkt aan een overstap naar ‘natuurlijk’ met R290, maar investeert tegelijkertijd ook in vandaag. DeLaval innoveert door gebruik te maken van synthetische koudemiddelen die minder belastend zijn en betere prestaties leveren. Dit is echter een tijdelijke oplossing, aangezien synthetische koudemiddelen chemische verbindingen blijven en nooit zo milieuvriendelijk zullen zijn als natuurlijke koudemiddelen.

Klanten die vandaag hebben gekozen voor Delaval R290-chillers hebben duurzaamheid bovenaan staan op hun prioriteitenlijst. Verschillende overheden in diverse landen bieden stimuleringsregelingen aan om de overstap naar nieuwe koudemiddelen te ondersteunen. Bijvoorbeeld de EIA-regeling in Nederland en de Green Deal en VLAIO in België. Met een natuurlijk koudemiddel investeert u niet alleen in hoogwaardige koeltechnologie voor uw bedrijf, maar ook in een duurzame toekomst voor uzelf en uw omgeving.

Logo R290 milieuvriendelijk koudemiddel
Logo van het milieuvriendelijke koudemiddel R290

Lagere onderhoudskosten

De DeLaval R290 CWC is zeer efficiënt en heeft lagere werkdrukken, waardoor hoofdcomponenten zoals compressoren en regelkleppen minder slijten. Dit resulteert in lagere onderhoudskosten en een langere levensduur. De totale hoeveelheid koudemiddel (R290) die nodig is in deze chiller, is tot wel 50% minder dan wat vereist is in traditionele synthetische koudemiddelchillers. Bovendien is R290 een betaalbaar en milieuvriendelijk koudemiddel.

Energie-efficiëntie

R290 heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen. Het heeft een hoge prestatiecoëfficiënt (COP), wat betekent dat het zeer goed is in het overdragen van warmte. Daarom zijn DeLaval-warmtepompchillers met R290 als natuurlijk koudemiddel niet alleen energie-efficiënt, maar leveren ze ook een hoog rendement en helpen ze de energiekosten onder controle te houden.

DeLaval-warmteterugwinning (HRS)

Warmteterugwinning betekent dat alle warmte die tijdens het koelproces ontstaat, wordt opgevangen en opnieuw wordt gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van ruimtes en water als voeding voor boilers.

Het voordeel van het koelen van meerdere aangesloten producten met één enkele chiller is dat alle warmte op één plek wordt verzameld en direct wordt opgeslagen.

DeLaval HRS draagt direct bij aan het verminderen van energieverspilling en minimaliseert de impact van het koelproces op het milieu. Aangezien DeLaval-koelsystemen blijven doorontwikkelen, worden ook nieuwe methoden uitgevonden om het gebruik van warmte nog efficiënter te maken.

De HRS is volledig geïntegreerd in al onze DeLaval-chillers, zodat we blijven bijdragen aan hoogwaardige en vooral echt duurzame oplossingen.

Regelgevingsbeperkingen en toekomstbestendigheid

Vanwege de toenemende strenge regels over broeikasgassen en de wereldwijde afname van synthetische koudemiddelen zal de vraag naar R290 als natuurlijk koudemiddel groter worden en zullen de prijzen van synthetische koudemiddelen stijgen. Omdat R290 een 100% natuurlijk koudemiddel is, voldoet het al aan de strengste voorschriften voor koudemiddelemissies. Dit zal DeLaval-klanten helpen om in de toekomst het milieuprofiel van hun bedrijf te verbeteren en te voldoen aan zowel huidige als toekomstige milieu- en wettelijke eisen, zowel op Europees als op nationaal niveau (Overzicht wet- en regelgeving gefluoreerde broeikasgassen,Kenniscentrum InfoMil).

Veiligheid

R290 is een kleurloos, geurloos en niet-giftig gas en het heeft geen schadelijke effecten op de ozonlaag of het milieu. Wel is R290 brandbaar, net als andere vormen van propaan. De installatie en het onderhoud van DeLaval R290-chillers worden uitgevoerd conform regelgeving. Met een doordacht ontwerp en componenten die voldoen aan ATEX-normen, zorgen we voor de beste omstandigheden voor een zorgeloos en veilig te gebruik (EUR-Lex - 2403020202_2 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Investeer samen met Delaval in een groenblauwe toekomst, op korte termijn met lage GWP synthetische koudemiddelen, direct gevolgd door 100% natuurlijk met DeLaval R290.