Diverse schakels voor optimale uiergezondheid

Speendip DeLaval Tri-Fender in een melkstal
Speendip DeLaval Tri-Fender in een melkstal

‘Het mooie van onze organisatie is dat we in het hele proces rondom melkwinning actief zijn en zo op verschillende terreinen kunnen bijdragen aan het leveren van kwaliteitsmelk.’

Nicky Oelbrandt telt het op haar vingers af. ‘Is het ligbed hygiënisch en droog, werkt de melktechniek optimaal, wat is de melkkwaliteit en welk type dipmiddel past het best?’ Het zijn volgens de gedreven solution manager uiergezondheid bij DeLaval allemaal vragen waarbij kennis belangrijk is. ‘Preventief werken en problemen voorkomen, daar draait het om’, aldus Oelbrandt. ‘Door de groeiende bedrijven is dat steeds belangrijker geworden en wij kunnen bedrijven daarin ontzorgen.’

Strikte productieprotocollen

Oelbrandt werkt vanuit het Vlaamse Gent (Drongen) op de productielocatie van DeLaval waar wekelijks ongeveer 150.000 liter aan dipmiddel en 300.000 liter reinigingsmiddel wordt geproduceerd. Vooral de speciale GMP+-gecertificeerde ‘cleanroom’ maakt de locatie bijzonder. ‘In deze ruimte maken we onder strikte protocollen onze medicinale en ook andere speendippen. Daarin zijn we uniek: alle grondstoffen die we gebruiken en alle verwerkingsprocessen ondergaan grondige controles, zodat we aan de hoogste standaarden voldoen.’

Een speendip voldoet niet zomaar aan de standaarden die DeLaval zichzelf oplegt. ‘Er zijn verschillende soorten speendippen’, legt Oelbrandt uit. Zo zijn er speendippen die voornamelijk desinfecteren en waarbij jodium nog veelal de basis vormt. Ook zijn er barrièredips, een dikkere dipvariant die een beschermend laagje om de speen vormt. ‘We ontwikkelen en produceren al onze producten zelf’, aldus Oelbrandt. ‘We testen nieuwe middelen uitgebreid: hoe werkt de spray in de robot, wordt de hele speen geraakt, zien we de speenconditie verbeteren, wat is het optimale verbruik en zorgt een middel niet voor corrosie in de VMS-melkrobot? Pas als we overtuigd zijn, gaan we ermee de markt op.’

Speendesinfectie via DeLaval VMS melkrobot
Speendesinfectie via DeLaval VMS-melkrobot

Zowel melkstal als robot

Oelbrandt praat uitgebreid over de mogelijkheden die de DeLaval-VMS-melkrobots bieden om uiergezondheid te verbeteren. Het meten van celgetal via de OCC-module bijvoorbeeld, wat gerichte behandelingen mogelijk maakt. ‘Na het melken van een koe met een hoog celgetal kun je het melksysteem met een extra reiniging of desinfectiestap extra schoon maken’, zo legt ze uit.

Maar DeLaval blijft ook producten ontwikkelen voor conventioneel melken. ‘Een barrièredip aanbrengen kan vooralsnog alleen handmatig en past daarom juist goed in de melkput’, vertelt Oelbrandt. ‘We geven sommige dips een specifieke kleur, zodat je goed kunt controleren of de speen echt voldoende is gedipt.’

Maar optimale uiergezondheid gaat verder dan een goede melktechniek en de juiste dip. Hygiëne in de stal bijvoorbeeld is evengoed belangrijk. ‘Onze onderzoeksafdeling kijkt nu bijvoorbeeld onder andere naar de rol van het ligbed’, weet Oelbrandt. ‘Is desinfecteren van het ligbed noodzakelijk? Of zijn alternatieve strategieën mogelijk om de hygiëne van het ligbed te beïnvloeden en zo de uiergezondheid te verbeteren?’

Het op doordachte wijze gericht zoeken naar oplossingen typeert DeLaval volgens Oelbrandt. ‘We willen echt de melkveehouder ontzorgen om zo via een betere uier- en diergezondheid de productieve levensduur te verbeteren.’

Verschillende DeLaval speendesinfectiemiddelen
Verschillende DeLaval-speendesinfectiemiddelen