Efficiënt melken: de basis voor een optimale melkproductie

Efficiënt melken is de basis om een optimale melkproductie te behalen en melk van goede kwaliteit te kunnen leveren. Regelmatig zien we op bedrijven dat het melkproces verder geoptimaliseerd kan worden. Dat kan op verschillende manieren, in dit artikel bespreken we de meest voorkomende.

Zowel de melkmachine als de melker hebben invloed op het melkproces. De essentie van efficiënt melken is de melkafgifte maximaliseren, de machinemelktijd minimaliseren en speenbeschadigingen voorkomen. Daarnaast mag het melken geen nadelig effect hebben op de melkkwaliteit.

Optimale balans voor koe en melker

Hierbij moet de fysieke belasting voor de melker natuurlijk minimaal zijn. Bij het ontwerp, de installatie en het onderhoud van DeLaval-melkinstallaties wordt naar de optimale balans voor koe en melker gezocht. Daarnaast moet de melkroutine worden uitgevoerd op een consequente manier. Een optimale melkroutine omvat verschillende stappen, zoals voormelken, schoonmaken van de spenen en de uier, handmatige of automatisch voorstimulatie, het correct aansluiten van het melkstel, het juiste afnamemoment en het dippen van de spenen.

We komen nog regelmatig op bedrijven waar het melkproces verder geoptimaliseerd kan worden. De aandachtspunten zijn divers, maar een aantal punten komen regelmatig naar voren.

Goede voorbehandeling

De basis van het melkproces wordt gelegd in een goede voorbehandeling. Na een intensieve voorbehandeling adviseren we een wachttijd te hanteren tussen de 60 en 90 seconden voordat het melkstel wordt aangesloten. Deze tijd heeft de koe nodig om de melkafgifte op gang te krijgen, om de melk te laten schieten. Dit heeft een korte melktijd als gevolg en voorkomt onnodige speenbelasting.

Bij gebruik van automatische stimulatie bepaalt de melkmachine de optimale wachttijd op basis van de werkelijke melkstroom. Dit is bij ieder dier verschillend en wordt onder meer beïnvloed door productie, lactatiestadium en melkinterval. Door een goede voorbehandeling melkt de koe beter uit. Daardoor is ook het juiste afnamemoment beter te bepalen.

Afnamemoment

We zien nog regelmatig bedrijven die het melkstel te laat afnemen. Zodra de melkstroom minder wordt, zal het vacuüm onder de speen beginnen te stijgen. Als het melkstel niet tijdig wordt afgenomen, wordt de speen dus overmatig lang blootgesteld aan een hoog vacuüm, waardoor de kans op speenpuntbeschadiging zal toenemen. Studies tonen onomstotelijk aan dat de conditie van de speenpunten sterk samenhangt met nieuwe mastitisinfecties. DeLaval adviseert om vlot af te nemen met een minimale afnamedrempel van 400 gram per minuut om zodoende een hoge speenbelasting te beperken.

Melkstelpositionering

Melkstelpositionering is een ander aandachtspunt. Het melkstel moet recht en gelijkmatig verdeeld onder de uier hangen, waardoor het gewicht van het melkstel wordt verdeeld over de vier kwartieren. Onjuist gepositioneerde melkstellen verhogen de risico’s op luchtzuigen. Luchtzuigen verhoogt de kans op melkterugslag en daarmee de kans op nieuwe infecties. Bovendien kan een slecht gepositioneerd melkstel resulteren in slecht uitmelken van een of meerdere kwartieren. Slanggeleiding, juiste positionering van je melkpunt en geordende slangen dragen bij aan een goede positionering van je melkstel.

Bekijk hier al onze melkstellen, zoals het meest efficiënte melkstel Evanza.

Juiste tepelvoeringkeuze

Het laatste jaar hebben onze DeLaval-dealers op verschillende bedrijven speenmetingen uitgevoerd en regelmatig blijkt dat we een beter passende voering voor de veestapel hebben. Dat is logisch, want de veestapel verandert continu en is dus anders dan zo’n twintig jaar geleden. Steeds vaker lijken spenen kleiner uit te vallen. Een verkeerde tepelvoeringkeuze kan diverse klachten geven, zoals luchtzuigen, slecht uitmelken, lange melktijd of lastige koeien tijdens het melken.

Speendesinfectie

Een zeer belangrijke factor bij de keuze van een speendesinfectiemiddel is weten welke kiemen op het bedrijf aanwezig zijn. Zijn dit met name omgevings- of koegebonden mastitisverwekkers? In het laatste geval, koegebonden mastitisverwekkers zoals S. aureus, is een snelwerkende contactdip het meest geschikt. Wanneer omgevingsgebonden kiemen, zoals E. coli, aan de basis liggen van mastitisinfecties op uw bedrijf, is een barrièredip de beste keuze.

Het gebruik van een speendesinfectiemiddel is de meest effectieve maatregel om mastitis te voorkomen. Door de desinfectie van de speen worden aanwezige mastitisverwekkers gedood. De conditionerende werking houdt de huid gezond, dat is immers de beste natuurlijke afweer tegen mastitis. Dankzij unieke technologieën kan DeLaval een breed en zeer effectief gamma bieden om uw doelen snel en voordelig te bereiken.

Preventief onderhoud

Het is belangrijk dat de melkinstallatie tijdig wordt doorgemeten en onderhouden. Een goed werkend en goed onderhouden melksysteem is cruciaal om efficiënt te melken. De juiste afstelling van onder andere het vacuüm, de pulsatie, het afnamemoment en de reiniging, en een goede onderhoudstatus dragen bij aan een optimaal werkend melksysteem. De tepelvoeringen vragen hierbij om extra aandacht. Zijn ze versleten of is de maatvoering niet juist, verwacht dan ook geen topprestaties. Een goed passende en tijdig vervangen tepelvoering is van groot belang om de optimale werking te blijven behouden.