Efficiënte melkveehouderij: het succesverhaal van Pieter D’Hooghe

Pieter D'Hooghe
Pieter D'Hooghe

Al enkele jaren werkt Pieter D’Hooghe uit het Vlaamse Nieuwkerken-Waas met een VMS V300-melkrobot in combinatie met een weideselectiepoort en het BodyConditionScore-systeem van DeLaval. ‘Met de robot, in combinatie met weidegang, melken we met gemak 70 koeien met vrij koeverkeer’, zegt Pieter.

Melken met melkstal en melkrobot

De 32-jarige Pieter D’Hooghe heeft samen met zijn ouders een gemengd bedrijf in Nieuwkerken-Waas. De hoofdtak is melkvee, maar  de familie heeft ook een kleine winkel, geeft onderwijs aan kinderen en het bedrijf doet ook dienst als zorgboerderij.

Er worden 150 koeien gemolken, waarvan ongeveer de helft via de melkrobot en de andere helft nog via een traditionele melkstal. ‘Ruim tien jaar geleden hebben we een ligboxenstal gebouwd met een nieuwe melkstal voor ongeveer 70 koeien, maar die was al snel te klein’, vertelt Pieter. ‘In 2018 besloten we om de stal te kopiëren, maar omdat de capaciteit van de melkput te klein was, hebben we de nieuwe stal uitgevoerd met een melkrobot.’

Taakverdeling

Pieter en zijn vader hebben de taken in de stal verdeeld. ‘Mijn vader doet het melken in de melkstal en is eigenlijk verantwoordelijk voor de veestapel en ik heb de melkrobot’, legt Pieter uit. ‘Met een melkrobot is het anders werken. Dat is minder fysiek zwaar en met de melkrobot heb je de beschikking over veel meer gegevens. Je hebt sneller de gezondheid van de koe in beeld en daar kun je direct op inspelen.’

DeLaval VMS V300 melkrobot met BodyConditionScore-systeem
DeLaval VMS V300-melkrobot met BodyConditionScore-systeem

Verzamelen van data

Data verzamelen is in de melkveehouderij niet meer weg te denken. De gebruikelijke informatie van de melkrobot wordt automatisch zichtbaar in het DelPro Farm Managementsysteem op de computer of de mobiele telefoon. De melkrobot van Pieter levert naast de gebruikelijke informatie ook gegevens uit het DeLaval BodyConditionScoresysteem BCS. Dit systeem helpt de conditie van de koeien non-stop te monitoren. Charline Vermeulen, dairy advisor van DeLaval, vult aan: De data van de camera kunnen worden toegepast op het sturen van de voeding, maar ook in het vruchtbaarheidsmanagement en de diergezondheid, voornamelijk bij het opsporen van risicodieren met een negatieve energiebalans. Dat is ideaal bij weidegang, omdat de koeien minder zichtbaar zijn voor de melkveehouder.’

Constante gezondheidsmonitoring

De conditie van de koe wordt elke keer gemeten op het moment dat de koe onder de camera doorloopt, bijvoorbeeld bij de uitgang van de melkrobot. ‘De camera monitort ook altijd op dezelfde manier’, geeft Charline aan. ‘Als je zelf eens door de stal loopt en je kijkt naar de conditie van de koeien, dan heb je wel een bepaald gevoel bij een koe; deze staat misschien iets te vet, die iets te mager. Dus we zijn altijd een beetje afhankelijk van enkele factoren, maar de BCS doet het altijd op dezelfde manier, consequent. En je hebt het mooi inzichtelijk, want via lijsten en tabellen heb je alle data beschikbaar.’ Pieter vult aan: ‘Ik vind het als boer belangrijk dat we onze koeien goed opvolgen. Het zijn er op den duur zoveel, dat we dat niet meer individueel per dier kunnen doen. En dan helpen de tools wel om vruchtbaarheid, conditiescore of geleidbaarheid in de melk automatisch te bepalen.’

De weidepoort (met gecertificeerde weidegangregistratie) bepaalt welke  koeien naar buiten mogen
De weidepoort (met gecertificeerde weidegangregistratie) bepaalt welke koeien naar buiten mogen

Weidegang en melkrobot

Voor de familie D’Hooghe is weidegang van groot belang. Bij de keuze voor de melkrobot moest deze te combineren zijn met weidegang. De capaciteit van de VMSTM V300 in combinatie met de weideselectiepoort sprak Pieter aan. ‘We hebben ervoor gekozen om de selectiepoort buiten de stal te plaatsen, om de ruimte in de stal te optimaliseren. Via de computer stellen we de weideselectiepoort in en geven we aan welke koeien naar buiten mogen en welke eerst moeten worden gemolken. De oudere koeien mogen van mij bijvoorbeeld 24 uur buiten lopen. Die hebben iets sneller last van klauwproblemen en dan vind ik het mooi om te zien als ik ’s morgens opsta dat een deel al lekker buiten loopt.’