Het beste melkproces begint met een goede voorbehandeling

Dankzij de unieke transparante beker wordt elk kwartier optimaal gestimuleerd voor een hoge melkstroom, korte melktijd en efficiënt gebruik van de DeLaval VMS-melkrobot
Dankzij de unieke transparante beker wordt elk kwartier optimaal gestimuleerd voor een hoge melkstroom, korte melktijd en efficiënt gebruik van de DeLaval VMS-melkrobot

Elke koe is anders en heeft haar eigen patroon van robotbezoek, maar ook van melkstroom en melkgift. Om elke koe op de juiste wijze te melken komt de DeLaval VMS-melkrobot met een aantal unieke kenmerken die aansluiten bij de fysiologie van de koe.

De direct beschikbare hoeveelheid boezemmelk verschilt per koe. Dat komt onder andere door de bezoekfrequentie van de koe. Bij te snel melken kan die verschillende hoeveelheid boezemmelk resulteren in ‘blind’ melken en dus een hoge speenbelasting. De VMS-melkrobot werkt met een aantal stappen om dit te voorkomen. Dit noemen wij: DeLaval PureFlow.

DeLaval PureFlow bestaat uit de volgende stappen:

  • Melkpermissie verlenen met inachtneming van het productie- en lactatiestadium
  • Voorbehandelen en stimuleren met inachtneming van de fysiologie van de koe
  • Nauwkeurige registratie per kwartier voor afname op het juiste moment
  • Precies en gericht aanbrengen van speenspray op de speen voor optimale bescherming

 

Melkpermissie verlenen

De VMS-melkrobot van DeLaval bepaalt automatisch wat voor elke individuele koe het juiste moment is om gemolken te worden. De basis is het verlenen van permissie om te melken als een minimale hoeveelheid verwachte productie is bereikt. Binnen dit systeem is het van belang om voor pas afgekalfde koeien ruimte te reserveren en automatisch de permissie (= aantal melkbeurten per dag) af te bouwen richting het eind van de lactatie. Streef naar een melkgift van 10 kg per bezoek of meer voor optimaal gebruik van de melkrobot.

Juiste voorbehandeling

Een juiste routine van voorbehandelen met bijbehorende stimulatie en wachttijd is essentieel en dient te allen tijde te worden gerespecteerd. De vullingsgraad van de uier is een belangrijke parameter in relatie tot de ‘dode’ melktijd. Bij oudmelkte koeien kan dit oplopen tot 100-120 seconden voordat melk de boezem instroomt!

De juiste melkpermissie in combinatie met de juiste voorbehandeling respecteert de fysiologie van de koe, zodat er geen dode melktijd is. Dit resulteert in een hogere melkstroom en daarmee in totaliteit een kortere melktijd. Investeren in een goeie voorbehandeling loont dus.

Nauwkeurige registratie per kwartier

Voor het registreren van de melkstroom, melkgift en melkduur maakt de VMS-melkrobot gebruik van 4 ICAR-goedgekeurde melkmeters. Deze nauwkeurige registratie gebruikt de VMS voor het juiste afnamemoment, maar ook voor de bepaling of een kwartier ook daadwerkelijk voldoende melk heeft opgeleverd. Alleen met nauwkeurige registratie is het mogelijk om een afwijkende melkgift per kwartier te detecteren. Dit wordt vervolgens gebruikt voor de overzichtelijke en eenvoudig te gebruiken Mastitis Detectie index (MDi) als een vroege indicatie voor uiergezondheidsrisico’s.

Beschermd terug in de stal

Na het melken zorgt de VMS-melkrobot voor het gericht aanbrengen van een kleine hoeveelheid speendesinfectie op de speenpunten voor maximale bescherming tot de volgende melkbeurt.

Met DeLaval PureFlow kunt u als melkveehouder vertrouwen op een automatisch melksysteem dat met inachtneming van de fysiologie en respect voor de koe het melkproces voor u verzorgt.

U krijgt de gegevens op inzichtelijke wijze aangeleverd in het managementprogramma of via de bijbehorende apps voor het controleren en uitvoeren van uw dagelijkse werkzaamheden.