Individueel bijsturen van krachtvoer geeft een langere productieve levensduur

De manier van voeren heeft invloed op de Body Condition Score van de koe. Als die optimaal is, kan die leiden tot een langere productieve levensduur. Melkveehouders kunnen op verschillende manieren voeren. Zo kunnen ze ervoor kiezen om alle koeien hetzelfde voer ter beschikking te stellen of ze kunnen werken met krachtvoerboxen.

De meest gekozen methodes in de Benelux zijn PMR (Partial Mixed Ration) enTMR (Total Mixed Ration).

Wat zijn de verschillen tussen PMR en TMR?

Total Mixed Ration – Bij TMR wordt ruw- en krachtvoer of krachtvoerachtigen gemengd en via het voerhek aan alle koeien verstrekt. Alle koeien hebben zo hetzelfde voer tot hun beschikking. Dit wordt veelal toegepast op grotere melkveebedrijven, waarbij koeien in groepen worden gehouden en waarbij er dan één TMR-rantsoen per groep wordt samengesteld.

Partial Mixed Ration – Bij PMR wordt het ruwvoer met eventueel enkele krachtvoerachtigen gemengd in de ruwvoermixer (rijdend of stationair) en via het voerhek aan alle koeien verstrekt. Het krachtvoer wordt individueel gevoerd aan de koe via een krachtvoerbox en/of melkrobot. Het grote voordeel hierbij is dat iedere koe individueel naar haar behoeftes wordt gevoerd. Hierdoor is de Body Condition Score beter in de hand te houden en kan de melkveehouder eenvoudig individueel bijsturen waar dat nodig is. Zo kunnen te vette of te magere dieren worden voorkomen.

Dit heeft een grote invloed op de totale voerkosten per liter geproduceerde melk. Krachtvoerboxen zijn dan ook een investering die zich snel terugbetaalt.

Figuur 1 – Body Condition Score
Figuur 1 – Body Condition Score

DeLaval-Spaarsysteem

Voor bedrijven die voeren via de PMR-methode, is het van belang dat koeien in alle rust het krachtvoer kunnen opeten. Onrust of stress in de buurt van de krachtvoerbox zorgt voor een slechte opname. Daarnaast zal het krachtvoer zo goed mogelijk verspreid over een etmaal worden aangeboden, want dit komt de penswerking en de voerefficiëntie ten goede.

Om deze redenen heeft DeLaval het gepatenteerde Spaarsysteem ontwikkeld. De koe spaart continu en bepaalt zelf wanneer het weer een portie krachtvoer gaat opnemen.

Krachtvoer is smakelijk, waardoor dominante ‘dames’ nog wel eens andere koeien uit de krachtvoerbox willen jagen door onder andere te stompen op de uier van de koe die zich op dat moment in de box bevindt. Het plaatsen van een achterhek aan de krachtvoerbox is daarbij een oplossing.

Het beste is om eerst uw DeLaval-adviseur te laten bekijken of er voldoende krachtvoerboxen op het bedrijf aanwezig zijn en of deze op de goede plaatsen staan opgesteld. Een verkeerde plek of te weinig krachtvoerboxen kan namelijk ook tot onrust leiden. Onthoud daarom goed dat een extra krachtvoerbox op een bedrijf een terugbetaaltijd heeft van minder dan één jaar.

Plaatsing van de krachtvoerbox
Plaatsing van de krachtvoerbox

Melkrobot in combinatie met krachtvoerbox

Ondanks dat de melkrobot krachtvoer geeft, wordt het nog steeds aangeraden om een extra krachtvoerbox in de stal te installeren. Op het moment dat de koeien in het begin van de lactatie meer dan 5 kg krachtvoer krijgen, is het nodig om een extra krachtvoerbox te installeren.

In het managementsysteem kunnen de instellingen eenvoudig worden aangepast, zodat koeien later in het lactatiestadium eerst geen krachtvoer meer krijgen in de krachtvoerbox, maar nog wel in de VMS-melkrobot.

DeLaval-krachtvoerbox
DeLaval-krachtvoerbox

Kenmerken van het DeLaval-krachtvoersysteem:

  • Geïntegreerd in DelPro Farm Manager of standalone
  • Robuuste uitvoering
  • Knock-proof
  • Doseren van een mix tot 4 soorten krachtvoer aan de vreetsnelheid van de koe
  • Koe houdt contact met de kudde
  • Perfect in combinatie met het DeLaval-BodyConditieScore-systeem BCS