Klauwen met geld?

Klauwaandoeningen worden vaak onvoldoende (vroeg) herkend. Bij lage productie, vruchtbaarheidsproblemen of andere aandoeningen kan klauwgezondheid een belangrijke oorzaak zijn. Klauwgezondheid wordt helaas op veel bedrijven nog onderschat. Dat kan letterlijk ‘klauwen met geld’ kosten.

De gangenscore kan helpen problemen vroegtijdig op te sporen. Afwijkingen vastleggen en opvolgen tijdens het klauwbekappen is belangrijk. Dit geeft belangrijke informatie over welke aandoeningen er zijn en in welke mate deze op uw bedrijf spelen. Hiermee legt u een belangrijke basis voor een plan van aanpak.

Klauwgezondheid is een multifactoriële aandoening, dit maakt het beheersen lastig. Om het makkelijker te maken wordt de onderverdeling infectieus of niet-infectieus gemaakt. Een procesmatige aanpak helpt om overzicht te krijgen. Bijvoorbeeld het vijfstappenplan om mortellaro te beheersen.

Infectieuze aandoeningen

Bacteriën overleven langer in een vochtige, warme omgeving. De kans op een besmetting wordt dus kleiner als de roosters schoon en droog zijn en de stal goed geventileerd is (temperatuur <18°C), waarbij alle koeien kunnen liggen en niet met de achterpoten (in de mest) op de roosters staan. De bacteriegroei op schoon klauwhoorn en een schone huid is geringer dan op klauwen en huid met aangekoekte mest (vochtig, warm en alle nutriënten voorradig). Schone, droge vloeren zijn dus een belangrijke preventieve maatregel, dat kan heel eenvoudig en volledig automatisch.

Voor het schoonhouden van de stalvloer is de mestrobot altijd de beste keuze
Voor het schoonhouden van de stalvloer is de mestrobot altijd de beste keuze

Eerst reinigen, dan desinfecteren

Mest en vuil op de klauw moeten eerst verwijderd worden. Gebeurt dit niet, dan zal het desinfectiemiddel geneutraliseerd worden en gaat de effectiviteit verloren. Na een goede reiniging zal het desinfectiemiddel de geïnfecteerde klauw beter kunnen desinfecteren.

Klauwen reinigen kan door afspoelen met water, maar het gebruik van een klauwzeep is bewezen effectiever. DeLaval Hoof cleaner HC40 is een geconcentreerde, vloeibare, oppervlakactieve reiniger voor klauwen van melkvee. Het middel is zeer geconcentreerd en daardoor zuinig in gebruik.

Vergeten groepen

Droge koeien en vaarzen zijn als het om aandacht voor klauwontsmetting gaat, op veel bedrijven een ‘verwaarloosde’ groep, terwijl juist deze koeien binnen afzienbare tijd voor u als veehouder goed moeten gaan produceren. Dus ook hier aandacht voor: de bezetting, hygiëneroosters en het ontsmetten van klauwen, bijvoorbeeld met de rugspuit.

Automatisch melken

Veehouders met een melkrobot weten hoe belangrijk gezonde klauwen zijn. Maar toepassing van een voetbad bij een melkrobot kan remmend werken op het bezoek aan de melkrobot en dat is ongewenst. Het is belangrijk dat zij een consequente strategie hanteren, gewenning is voor koeien belangrijk.

Bij automatisch melken zijn er meerdere mogelijkheden om klauwhygiëne te bevorderen, zoals een automatische klauwreiniger, automatisch voetbad of handmatig sprayen aan het voerhek. Wat het beste past, is afhankelijk van infectiedruk en bedrijfssituatie.