Koeling ReCharge, uw eigen duurzame bedrijfsaccu

Boerderij met DeLaval koeltank

De energiekosten zijn door de wereldwijde ontwikkelingen in de afgelopen maanden sterk gestegen. Hierdoor moet een melkveehouder steeds meer doen voor minder. DeLaval probeert met duurzame oplossingen de melkveehouder zoveel mogelijk te ondersteunen, om de rentabiliteit van het bedrijf te vergroten. Met de koeloplossingen van DeLaval kunt u de energie, die is gebruikt voor het koelen van de melk, efficiënt hergebruiken binnen uw bedrijf of woning.

Een van die duurzame oplossingen is het warmteterugwinningssysteem van DeLaval. Nog nooit was de terugverdientijd van een DeLaval-warmteterugwinningssysteem zo kort en waren de toepassingen zo breed. U krijgt meer warmte terug en dat met een lager energieverbruik. Met het warmteterugwinningssysteem gaat u het kostbare water gebruiken als accu; eenvoudig, snel, goedkoop en niet vervuilend.

Met het DeLaval-warmteterugwinningssysteem behaalt u een maximaal rendement en met al duizenden systemen die geïnstalleerd zijn, is het al decennia het meest rendabele warmteterugwinningssysteem in de melkkoeling.

DeLaval-warmteterugwinningssysteem
DeLaval-warmteterugwinningssysteem

Koelmachine als warmtepomp

Een DeLaval-warmteterugwinningssysteem laat uw eigen koelmachine werken als een warmtepomp met uw eigengewonnen melk als meest duurzame bron. Door de druk in uw koelsysteem automatisch te reguleren en de waterflow continu te sturen, behaalt de HR-gas/water-warmtewisselaar altijd de maximale warmteoverdracht van melk naar water.

Het resultaat is dat u voor elke liter warme melk direct zonder opwarmtijd een liter warm water van 55 graden terugkrijgt. Het is dus met recht een echte ReCharge van uw warmwatervoorziening.

Het wateropslagvat van het DeLaval-warmteterugwinningssysteem wordt gekoppeld aan een al bestaande of nieuwe DeLaval-boiler. Hierdoor hoeft er slechts verwarmd te worden van 55 naar 85 graden. Naast jaarlijkse besparingen in energiekosten ondersteunt het systeem een langere levensduur van uw boilers en garandeert het snellere opwarmtijden.

Naar een aardgasvrije bedrijfsvoering

Naast boilerondersteuning kunt u met een DeLaval-warmteterugwinningssysteem in bijna alle gevallen overstappen naar een aardgasvrije bedrijfsvoering. Gezien het enorme rendement van het DeLaval-warmteterugwinningssysteem, is ondersteuning van verwarming van het woonhuis, de melkput, de kantine en/of het kantoor meestal zeer goed mogelijk. Zelfs het verwarmen van een zwembad of een oprit wordt toegepast.

Op melkveebedrijven wordt de meeste energie gebruikt voor het melken, koelen en reinigen. In bestaande systemen kan het energieverbruik aanzienlijk worden verminderd door energiebesparende systemen naderhand te installeren. In de meeste gevallen is de investering in nieuwe technische oplossingen binnen een paar jaar terugverdiend door besparingen op energiekosten.

Nieuwsgierig wat een besparing u kan opleveren? Vul de rekentool in op onze website of neem contact op met een van onze adviseurs.

*DeLaval beweert niet dat dergelijke resultaten typerend zijn voor alle bedrijven en de resultaten worden niet gegarandeerd of gewaarborgd. De feitelijke resultaten en verbeteringen zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder eerdere melkmethoden, het type koeien en de wijze waarop het bedrijf en de veestapel worden onderhouden.