Levensproductie per levensdag, da’s pas duurzaam?!

Boerendochter met kalf

In vakbladen gaat het tegenwoordig vaak over duurzaamheid en efficiëntie. Het lijkt bijna of het nergens anders meer over gaat. De visie van DeLaval gaat daar ook al lange tijd over onder het motto ‘We make sustainable food production possible’. Wat betekent dit nou voor u als melkveehouder? 

Beslissingen maken

Melk produceren is wat u als melkveehouder doet. Op welke manier is afhankelijk van de situatie. Die situatie wordt vaak bepaald door de beslissingen die in het verleden zijn gemaakt, maar ook door beslissingen die u als ondernemer heeft gemaakt. En die passen bij uw eigen motivatie en ondernemerschap. Er bestaat voor wat dat betreft ook geen goed of fout. We maken elke dag weer de keuze om iets wel of juist niet te doen. Wanneer we daarbij optimaal gebruikmaken van de productiemiddelen die we tot onze beschikking hebben, zijn we eigenlijk al gewoon duurzaam bezig.

Wat produceren de koeien per levensdag?

Waarom zouden we het dan nog beter willen doen? Is goed niet goed genoeg? We hebben natuurlijk wel te maken met een aantal uitdagingen. Kunnen we die niet beter aanpakken bij de bron? Want wat niet wordt geproduceerd, hoeven we ook niet te reduceren! Daarbij wordt het extra leuk als dat ook nog wat oplevert in de portemonnee.

Als je het heel simpel benadert, gaat het er bij levensduur eigenlijk om wat de koeien per levensdag produceren. Kort gezegd: de levensproductie per levensdag. En wat daarbij het ultieme cijfer voor uw bedrijf is, is dan de volgende vraag.

Invloed op afkalfleeftijd

Hoe u het resultaat behaalt, hangt weer af van de situatie: hoeveel koeien vervang ik procentueel op jaarbasis? Hoeveel maanden duurt het voordat het jongvee melkkoe wordt? Hoeveel lactatiedagen duurt het voordat mijn koe dragend is? Maar ook: hoe melk ik mijn koeien op een efficiënte manier, met een maximale uiergezondheid? Met het beantwoorden van deze vragen voor uw bedrijf zetten we een eerste stap naar een efficiëntere bedrijfsvoering. En die efficiëntere bedrijfsvoering zorgt ervoor dat we de levensproductie per levensdag kunnen verhogen van de dieren die op het bedrijf aanwezig zijn.

Een simpel voorbeeld waar u vandaag nog invloed op heeft, is de afkalfleeftijd van de vaarzen. Dat betekent niet domweg eerder insemineren van de pinken. Het begint met een goede kalveropfok vanaf de geboorte. In het artikel ‘Meer melk van een snelgroeiend kalfje’ geven we 5 tips voor een optimale groei van uw kalveren.

Duurzame voedselproductie

Ook de bodyconditiescore onder controle hebben van de dieren in de tweede helft van de lactatie bepaalt mee het succes van de volgende lactatie. Wanneer we onze koeien zo goed mogelijk door de transitieperiode loodsen, hebben we de beslissing al voor hen gemaakt of ze nog een lactatie kunnen meegaan. Deze extra lactatie zorgt er ook voor dat we een kalfje minder hoeven aan te houden deze maand. Dat kalfje moet over 24 maanden of minder klaar staan om de melkkoe van de toekomst te zijn.

Eind jaren negentig werd wel gezegd: ‘een beter milieu begint bij jezelf’. De vraag is nu: wat gaat u morgen doen om een duurzame voedselproductie mogelijk te maken?