Meer melk, minder werk met gezondere klauwen!

Klauw op DeLaval rubberen mat

Een goede klauwgezondheid is een vereiste om automatisch melken tot een succes te maken. Toch zijn er nog veehouders die hier onvoldoende aandacht aan besteden, simpelweg omdat het niet in hun routine zit, en dat is begrijpelijk. In een conventioneel melksysteem krijgen koeien namelijk vaak een koppelbehandeling, één à twee keer per jaar. Dit is efficiënt, want de klauwverzorger kan in één keer alle koeien bekappen, en de veehouder hoeft maar één keer alle koeien vast te zetten. Maar werkt dat ook in een automatisch melksysteem?

Klauwgezondheid vaak reden voor afvoer

Een goede klauwgezondheid is van belang om verschillende redenen. Koeien met klauwaandoeningen nemen minder voer op, wat al snel kan leiden tot een lagere melkproductie. In langdurige of extreme gevallen leidt dit zelfs tot een afnemende bodyconditiescore. Dit kan weer resulteren in een verminderde weerstand en zelfs reproductieproblemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat klauwgezondheid een van de meest genoemde redenen is voor afvoer.

Klauwgezondheid en een vrijwillig melksysteem

Al met al is het van cruciaal belang om de klauwgezondheid in orde te hebben. Dat geldt vooral ook bij een vrijwillig melksysteem.  'Vrijwillig' geeft al aan dat een koe vrij is en haar eigen ritme kan bepalen, onafhankelijk van het koeverkeersysteem dat de veehouder heeft gekozen. Dit is prettig, want elke koe is anders en heeft haar eigen ritme. Verse en hoogproductieve dieren zullen bijvoorbeeld vaker de robot willen bezoeken dan dieren die verder in de lactatie zijn. 

Maar het kan ook gebeuren dat de dieren de robot minder minder of zelfs helemaal niet bezoeken, met alle gevolgen van dien. Wanneer kreupelheid optreedt, zal de koe minder gemotiveerd zijn om zelfstandig naar de robot te komen. Als het aantal melkbeurten afneemt, zien we dit direct terug in de melkproductie. Een onregelmatig melkinterval zorgt bovendien voor een verhoogd risico op uierontsteking, wat extra arbeid betekent voor de veehouder.

Klauwgezondheid praktisch aanpakken

Hoe kunnen we dan zorgen voor een goede klauwgezondheid? In de basis zijn er al veel stappen die genomen kunnen worden. Ten eerste is de juiste voeding van groot belang, aangezien deze zorgt voor een goede weerstand. Ook is stalcomfort erg belangrijk, waarbij de afmetingen en zachtheid van het ligbed een grote rol spelen. Hoe vaker een koe ligt, des te minder worden de klauwen belast. 

Daarnaast is goede hygiëne van belang. De looppaden dienen zo schoon en droog mogelijk gehouden te worden om de infectiedruk laag te houden. Toch zullen er incidenteel kreupele dieren blijven. Hoe kunnen we proberen om deze gevallen zo veel mogelijk te voorkomen?

Koe op DeLaval koematras

Slimme klauwverzorging met protocollen 

Bij veel veehouders die de overstap hebben gemaakt van conventioneel melken naar automatisch melken, zien we dat de praktische inpassing van een jaarlijkse koppelbehandeling niet langer praktisch en haalbaar is. Het melken moet immers continu doorgaan, en rust en regelmaat zijn hiervoor vereist. Deze routine van bekappen valt dus bij veel veehouders weg. 

Een veel gekozen alternatief is het bekappen volgens protocollen. In plaats van één keer per jaar wordt er nu bijvoorbeeld elke eerste maandag van de maand bekapt voor alle dieren rond de 100 dagen in lactatie die bijna drooggezet moeten worden. Op deze manier worden alle dieren te allen tijde twee keer in de lactatie bekapt, naast eventueel incidentele gevallen. De ervaring leert echter dat preventief bekappen een groot deel van de incidentele gevallen kan voorkomen.

Starten met bekapprotocollen in DelPro

Hoe begin je dan met bekapprotocollen en hoe voorkom je dat je dieren vergeet? Met behulp van het DelPro Farm Management-programma kan eenmalig een protocol worden ingesteld. Daarna vertelt DelPro wanneer het volgende bekapmoment gepland staat. Ook geeft DelPro de lijst met dieren die in aanmerking komen voor dit moment.

Na de uitvoering meldt de veehouder de resultaten in DelPro. Dit hoeft niet vanachter de computer te gebeuren, maar kan ook via een mobiel of tablet via DelPro Companion. Zo heeft u als veehouder volledige controle over de klauwgezondheid door slim gebruik te maken van de mogelijkheden van het DelPro Farm Management-programma. 

Bent u ook benieuwd hoe dit voor uw bedrijf kan werken? Neem contact op met een van onze dairy advisors of de adviseur van uw DeLaval-dealer. Zij helpen u graag verder om ervoor te zorgen dat u de controle behoudt over uw klauwgezondheid.

DeLaval Companion app
DeLaval Companion-app