VMS Batch-melken: automatisch melken met conventionele routine

DeLaval VMS Batch melken
DeLaval VMS Batch-melken

Eind vorig jaar introduceerde DeLaval een nieuw concept op het gebied van automatisch melken voor grote melkveebedrijven, VMS Batch-milking. Met dit nieuwe concept biedt DeLaval naast automatisch melken en melken in een conventioneel melksysteem nu nog een derde oplossing. DeLaval verwacht dat de trend naar automatisch melken verder doorzet. 

Ondanks deze trend is er nog steeds een groep melkveehouders die op zoek gaan naar een nieuw conventioneel melksysteem. Met het nieuwe concept VMS Batch-melken van DeLaval kunnen grote melkveestapels profiteren van de voordelen van een melkrobot met behoud van de vaste melktijden van het conventioneel melken.

De verantwoordelijke solution managers Chris Vanwinsen en André de Leeuw vertellen meer over de vele mogelijkheden die DeLaval nu biedt voor grotere melkveebedrijven.

Eindpunt maakt het verschil

‘De uitdagingen nemen toe naarmate een bedrijf groeit en elk bedrijf is anders’, start Chris. ‘Daar hoort een gedegen afweging van het melksysteem bij.’ Omdat DeLaval de mogelijkheid heeft om zowel conventionele als automatische melksystemen aan te bieden, is het begeleidingstraject identiek voor de melkveehouder. Alleen het eindpunt maakt het verschil.

DeLaval biedt melkveehouders die op zoek zijn naar een nieuw melksysteem, een compleet begeleidingsproces. Dit start bij een uitgebreid gesprek en een profielschets van de huidige situatie en wat de gewenste situatie is. ‘Bijvoorbeeld: hoe wil ik mijn veestapel in de toekomst melken en hoe ga ik dit rondzetten met mijn huidige beschikbare arbeid?’, legt André uit.

Tegenwoordig is uitbreiden of nieuwbouw niet altijd gemakkelijk en zal er in bestaande situaties naar oplossingen moeten worden gezocht. ‘Daar hebben wij een professioneel tekenbureau voor met zeer ervaren mensen’, vervolgt André. ‘Aan de hand van de profielschets kunnen de tekenaars een 3D-tekening maken voor de klant, waarmee heel mooi in beeld komt hoe een nieuwe situatie in een bestaande situatie kan worden geplaatst.’

3D tekening DeLaval VMS
3D-tekening DeLaval VMS

Trend van automatisch melken zet door

DeLaval verwacht dat de trend naar automatisch melken verder doorzet. ‘Arbeidsefficiëntie en flexibiliteit zijn daarbij doorslaggevend’, aldus André. ‘Toch zien we nog steeds melkveehouders die op zoek gaan naar een nieuw conventioneel melksysteem’, vult Chris aan. ‘Ook de afgelopen jaren hebben we in de Benelux weer heel mooie projecten opgestart.’ De vaste dagindeling met vaste melktijden en ruimte om overdag andere zaken te doen is dan doorslaggevend. ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan een neventak met een loon-grondverzetbedrijf of bijvoorbeeld een akkerbouwtak.’

Het melkveebedrijf van de familie Logtenberg in Heino is zo’n bedrijf. ‘Mensen vragen mij regelmatig waarom ik niet voor automatisch melken heb gekozen’, geeft Edwin Logtenberg aan. ‘Wij hebben naast het melkveebedrijf ook nog een grondverzettak. De dagelijkse routine past ons heel goed en we hebben doorgaans personeel genoeg om op deze manier het werk rond te zetten.’

Automatisch melken met vaste routines

Met het nieuwe concept VMS Batch-melken van DeLaval kunnen grote melkveestapels profiteren van de voordelen van een melkrobot met behoud van de vaste melktijden van het conventioneel melken. De manier van managen blijft dus grotendeels gelijk, maar er wordt fors bespaard op arbeid. ‘De melkveehouder gebruikt de melkrobot twee tot drie keer per dag, met vaste melksessies’, aldus André.  

De routine is vergelijkbaar met die bij een conventionele melkstal, maar de arbeidsefficiëntie ligt hoger. ‘In Europa zijn nu meerdere bedrijven overgeschakeld naar deze nieuwe bedrijfsvoering en aan het einde van dit jaar worden nog eens twee bedrijven in Nederland opgestart met VMS Batch-melken.’

3D tekening DeLaval VMS Batch melken opzet
3D-tekening DeLaval VMS Batch-melken

Het beste van twee werelden

Sinds 2020 wordt er op deze manier ook gemolken op het bedrijf van Elze Jellema. De 280 melkkoeien worden op het bedrijf 3x daags gemolken door acht DeLaval VMS V300-melkrobots en worden begeleid door slechts één medewerker op het bedrijf. De melkkoeien zijn verdeeld in twee groepen en lopen dag en nacht in de wei. ‘VMS- Batch milking is eigenlijk het beste van twee werelden’, vindt Jellema.