Bescherm je ruwvoeropbrengst: kies droogtetolerante grassen

Kruiden | Droogtetolerante ruwvoerproductie | DLF

Droogte gaat ten koste van de ruwvoeropbrengst van melkveehouders. Dat resulteert in stijgende voerkosten en mogelijk blijvende schade aan het grasland.

Ook tijdens de huidige droogteperiode kampen veel veehouders al met de gevolgen van droogte. Om deze problemen te voorkomen en de opbrengst van je ruwvoer te beschermen, is het noodzakelijk om te kiezen voor droogtetolerante gewassen die bestand zijn tegen droge omstandigheden.

Droogtetolerante grassen voor een robuust grasland

Een uitstekende grassoort die zowel qua wortel- als bladeigenschappen bestand is tegen droogte, is rietzwenkgras. Hoewel rietzwenkgras achterblijft op het gebied van kieming, ontwikkeling en verteerbaarheid in vergelijking met Engels raaigras, hebben de veredelaars van DLF een oplossing ontwikkeld: Rietzwenk PLUS, een kruising tussen rietzwenkgras en Engels raaigras. Rietzwenk PLUS combineert de hoge opbrengst, goede verteerbaarheid en voederwaarde van Engels raaigras met de diepe beworteling van rietzwenkgras. Hierdoor biedt het grasland met Rietzwenk PLUS een hogere droogtetolerantie en blijft de opbrengst stabiel, zelfs tijdens droogteperiodes.

Aanvulling met klavers en kruiden

Naast droogtetolerante grassen is het verstandig om klavers en kruiden aan het grasland toe te voegen om de droogtetolerantie verder te vergroten. Deze gewassen spelen een cruciale rol bij het behouden van een goede ruwvoeropbrengst tijdens droogte:

Rode klaver: Met zijn lange penwortel is rode klaver bij uitstek geschikt voor droogtegevoelige percelen. De diepwortelende klaversoort kan vocht uit diepere bodemlagen halen, waardoor deze bijdraagt aan een stabiele ruwvoeropbrengst wanneer de grasproductie afneemt. Daarnaast heeft rode klaver het vermogen om stikstof uit de lucht te binden, wat de voedingswaarde van het grasland verhoogt.

Luzerne: Deze vlinderbloemige staat bekend om zijn diepe wortelstelsel, dat vocht uit diepere bodemlagen kan halen. Met wortels van 1,20 meter en langer heeft luzerne de hoogste mate van ondergrondse droogtetolerantie. Het toevoegen van luzerne aan het grasland verbetert niet alleen de droogtetolerantie, maar verhoogt ook de voederwaarde en eiwitopbrengst.

Kruiden: Kruiden zoals smalle weegbree, cichorei, wilde peen en rolklaver spelen een belangrijke rol bij het creëren van een kruidenrijk grasland. Deze kruiden hebben diepere wortels, waardoor ze vocht kunnen halen uit diepere bodemlagen tijdens droge periodes. Bovendien verbetert de diepere en betere beworteling van kruiden het waterbergend vermogen van de bodem, wat resulteert in een verhoogde beschikbaarheid van water voor het grasland.

Wortels en droogtetolerantie voedergewassen | DLF
Kruiden zijn meer droogtetolerant en zorgen voor een stabiele ruwvoerproductie tijdens droogte

Kruiden en vlinderbloemigen voor een goede zomeropbrengst

Kruiden en vlinderbloemigen hebben een gunstig groeipatroon dat complementair is aan gras. Terwijl gras het meeste opbrengt in de lente en vroege zomer, nemen kruiden en vlinderbloemigen het over tijdens de zomer, wanneer de grasproductie afneemt. Deze samenwerking tussen gras, kruiden en vlinderbloemigen zorgt voor een stabiele opbrengst vanaf het vroege voorjaar tot de herfst, zelfs in periodes van droogte.

Door te kiezen voor droogtetolerante gewassen zoals Rietzwenk PLUS, rode klaver, luzerne en een variatie aan kruiden, kun je de ruwvoeropbrengst beschermen en de negatieve gevolgen van droogte beperken. Deze gewassen bieden niet alleen een hogere droogtetolerantie, maar verhogen ook de voederwaarde en eiwitopbrengst van het grasland. Door gras, klavers, kruiden en vlinderbloemigen samen te laten werken, ontstaat er een robuust grasland dat een stabiele opbrengst levert gedurende het hele groeiseizoen. Kies voor droogtetolerante gewassen en verzeker jezelf van een betrouwbare ruwvoeropbrengst.

Graszaadmengsels met Rietzwenk PLUS:
PowerMax
StructoMax

Mengsels met luzerne, klaver en kruiden:
LuzerneMax
MultiMax