De juiste inzaaimethode voor mais onderzaai

Vanaf dit jaar is het verplicht om op zand- en lössgronden vóór 1 oktober een vanggewas onder of meteen na de maïs in te zaaien. Om hieraan te voldoen moet u beslissen of u de mais eerder oogst zodat u voldoende tijd heeft om een vanggewas te zaaien of u zaait het vanggewas als onderzaai in de maïs.

Verschillende inzaaimethoden
Er zijn verschillende manieren om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. U kunt het vanggewas namelijk tegelijk inzaaien met de maïs, als onderzaai in de maïs of na de maïsteelt inzaaien. Het grote voordeel van tegelijk inzaaien en onderzaai is dat de maïs niet voor 1 oktober geoogst hoeft te worden en er dus geen opbrengstverlies behoeft te zijn. Daarnaast staat er vanaf dag 1 na de oogst meteen een vanggewas die uitspoeling tegengaat en organische stof vastlegt.

De keuze van uw inzaaimoment hangt af van de maisrassenkeuze maar ook de mogelijkheden die u heeft of uw loonwerker u biedt betreffende het inzaaien van het vanggewas.

Kies daarom het juiste moment en vanggewas dat past bij uw bedrijfsvoering.

1. Vanggewas samen met de mais inzaaien (Tegelijk)
De eerste methode is het vanggewas zaaien tegelijk met het inzaaien van de mais. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van een gecombineerde machine (in één werkgang) of door het zaaien in twee werkgangen met een gewone zaaimachine.

2. Vanggewas inzaaien tijdens het groeiseizoen (Onderzaai)
De tweede methode is om het vanggewas tijdens het groeiseizoen van de mais in te zaaien. Het vanggewas wordt dan ingezaaid wanneer de mais op kniehoogte is, vlak voor het sluiten van het gewas. Afhankelijk van het grasmengsel kan in een eerder of later bladstadium gezaaid worden. Het grote voordeel hiervan is dat dit gecombineerd kan worden met een mechanische onkruidbestrijding in de mais.

3. Vanggewas inzaaien na de oogst (Nazaai)
De derde methode is eigenlijk de traditionele manier van inzaaien, namelijk na dat de mais geoogst is. Let op! Vanaf 2019 moet het vanggewas voor 1 oktober gezaaid worden, dit wil zeggen dat de mais ook vóór 1 oktober geoogst moet worden om het vanggewas op tijd in te kunnen zaaien.

Check voor de laatste info altijd www.rvo.nl

Kies het juiste grasonderzaaimengsel voor uw inzaaimethode: