DLF opent nieuw lab voor zaadcoatings

DLF heeft al tien jaar ervaring met het coaten van graszaad. Om de efficiëntie te vergroten zijn nu alle werkzaamheden en testfaciliteiten gecentraliseerd in een geheel nieuw coatingslaboratorium in Kapelle.

Zaadcoatingtechnologie is niet meer weg te denken bij graszaadmengsels. Coatings zorgen er onder andere voor dat het graszaadje direct de benodigde mest krijgt om zich goed en snel te kunnen vestigen. Om een efficiëntieslag te maken bij het ontwikkelen en testen van nieuwe coatings is in Kapelle het zaadtechnologielab volledig vernieuwd.

Onderzoek vooraf

Voordat een coating daadwerkelijk gebruikt kan worden op graszaad, gaat er heel wat onderzoekswerk aan vooraf.
In het coatingslaboratorium wordt gekeken hoe het staat met de sterkte van de coating, of de verzaaibaarheid van het gecoate graszaad nog goed is en vanzelfsprekend wordt er uitvoerig getest wat de invloed is van de coating op de kieming en groei van het graszaad.

Gecentraliseerd zaadcoatinglaboratorium

Omdat de coatingstechnologie tien jaar geleden nog nieuw was, is er destijds voor gekozen om de werkzaamheden en testen op te nemen binnen het reguliere laboratoriumwerk. In de loop der tijd is dit echter steeds verder uitgebreid, waardoor verschillende werkzaamheden en testen op meerdere locaties binnen DLF BV werden gedaan.
Om de efficiëntie te vergroten zijn nu alle werkzaamheden en testfaciliteiten gecentraliseerd in een geheel nieuw coatingslaboratorium in Kapelle.

Proefcoatingen testen

In dit nieuwe zaadtechnologielab kunnen nu de proefcoatingen gemaakt en getest worden. Zo wordt er onder andere getest op de verzaaibaarheid van het graszaad en de sterkte van de coating.
Daarnaast zijn er in het nieuwe lab een klimaatkamer en een regeninstallatie aanwezig om de invloed van de coating op de kieming en de groei van het graszaad te kunnen testen.