Droog grasland: tips voor een zomer met weinig neerslag

Herstellen grasland na droogteschade | Veeteelt

De nazomer is een goed moment om te werken aan de kwaliteit van het grasland door middel van onkruidbestrijding, doorzaaien, graslandvernieuwing en bodemverbetering. Maar wat zijn nu de beste maatregelen om te nemen na een periode van enorme droogte, waarna veel graslanden er geel en dor bij liggen?

Grasland beoordelen

Om vervolgstappen te kunnen nemen is het belangrijk om eerst een goede beoordeling van het grasland te maken. Op percelen met bruin en verdroogd gras kun je een graspol uit de grond trekken om de wortels beter te bekijken. Als deze wit of grijs zijn, kan het gras zich nog herstellen. Als de wortels bruin zijn, is de plant dood. Een andere manier om te testen of het gras nog leeft is door een stuk gras uit te steken en in een bak met water te leggen. Als de planten nog leven, kleuren ze na een paar dagen in het water weer groen.

Droogteschade grasland, wat nu? | Veeteelt

Maak een inschatting van het grassenbestand om te bepalen of je het grasland kunt doorzaaien of dat graslandvernieuwing noodzakelijk is. Om succesvol te kunnen doorzaaien is het van belang dat niet meer dan 20-30% van het grasland bestaat uit slechte, lage kwaliteitsgrassen. Bestaat het grasland voor meer dan 30% uit onkruidgrassen? Dan is herinzaaien de beste keuze. Download de gratis Grasland APK-app om een uitgebreide beoordeling van het grasland te maken. Aan de hand van tien vragen stelt de app vast wat de kwaliteit van het grasland is. De app vertelt je meteen of doorzaaien of juist herinzaaien de beste keuze is.

Droog grasland | Tips voor herstel | Veeteelt

Onkruid bestrijden

Dit is een goed moment om onkruid te bestrijden in zowel percelen met een goed grassenbestand als percelen die doorgezaaid moeten worden. Een slechte grassoort zoals ruwbeemd wordt door zijn oppervlakkige beworteling flink geraakt door de droogte. Eggen zorgt ervoor dat ruwbeemdgras en andere slechte grassen en onkruiden worden verwijderd.

Kweek is ook een slechte grassoort, die juist goed tegen droogte bestand is. Kweek moet je nu bestrijden om te voorkomen dat deze soort andere kwaliteitsgrassen onderdrukt. Bij een lage druk van kweek is goed eggen een mogelijkheid. Bij een hoge druk zijn spuiten en graslandvernieuwing de enige mogelijkheid.

Onkruiden als ridderzuring, distels, brandnetels en paardenbloemen kunnen nu goed bestreden worden met een gewasbeschermingsmiddel. Deze onkruiden groeien nu nog goed, waardoor ze de middelen goed opnemen. In de nazomer hebben deze onkruiden een neerwaartse sapstroom, waardoor de gewasbeschermingsmiddelen ook in de wortels van de plant goed hun werk kunnen doen.

Grasland doorzaaien

Doorzaaien slaagt alleen wanneer de bodem voldoende vochtig is. Als het in augustus nog te droog blijft, kun je doorzaaien nog uitstellen tot september of begin oktober. Houd bij doorzaaien rekening met het volgende:

 1. Maai het gras extra kort. Zo voorkom je dat de jonge plantjes in de schaduw van het bestaande gras komen te staan, wat de groei van het nieuwe gras belemmert.
 2. Eggen van het grasland zorgt ervoor dat slechte en dode grassen worden uitgekamd. Eggen activeert ook het bodemleven, verwijdert de viltlaag en geeft ruimte aan goede grassen om optimaal te groeien.
 3. Kies voor het juiste graszaadmengsel. Doorzaaimengsels bevatten rassen die snel ontkiemen en stevig doorgroeien, dat is van groot belang om de concurrentie met het bestaande grasland aan te kunnen. DoorzaaiMax is voorzien een ProNitro-coating, wat zorgt voor een nog snellere kieming en sterke groei van het gras. Deze ProNitro-coating bevat naast stikstof ook een uitvloeier, die de opname van vocht verbetert. Deze combinatie zorgt ervoor dat tot 34% meer kiemplantjes uitgroeien tot een volwassen grasplant!
   

Grasland vernieuwen

Als het perceel te veel droogteschade heeft of als er te veel onkruiden staan, is graslandvernieuwing de enige mogelijkheid. Houd rekening met het volgende:

 1. Op zand- en lössgrond mag je tot 1 september grasland vernietigen voor graslandvernieuwing, dit moet vooraf gemeld worden bij de RVO. Op deze percelen word je 50 kg stikstof per hectare gekort op je stikstofgebruiksnorm.
 2. Op klei- en veengrond mag je tot en met 15 september grasland vernietigen. Bij herinzaai mag je het gras alleen bemesten als het stikstofniveau onvoldoende blijkt te zijn na het nemen van een scheurmonster.
 3. Onkruidbestrijding: wanneer er een hoge druk van bijvoorbeeld kweek is, is het aan te raden dit goed dood te spuiten voordat er opnieuw wordt ingezaaid. Waar mogelijk, helpt het creëren van een vals zaaibed ook om minder onkruiddruk in het vernieuwde grasland te krijgen.
 4. Bekalking: check altijd de pH-waarde van de bodem. Is deze optimaal voor gras (5-6) of je wil dit jaar misschien grasklaver(5,5-6,5) gaan inzaaien? Zorg ervoor dat je genoeg bekalkt om de pH-waarde op het juiste peil te houden.
   
Grasland scheuren na droogte | Kies droogtetolerante voedergewassen | Veeteelt

Bereid je voor op toekomstige droogte: kies droogtetolerante mengsels en gewassen

Wanneer je grasland gaat vernieuwen, kies dan voor grasmengsels en gewassen die beter bestand zijn tegen droogte. Onderzoek naar de droogtetolerantie van verschillende grassoorten en -rassen toont aan dat wortels die diep gaan en een hoge massa hebben, beter bestand zijn tegen extreme droogte. Grassen met een diepe wortelmassa zorgen voor een betrouwbare, consistente voederproductie en bieden een efficiëntere opname van vocht en voedingsstoffen.

Festulolium is een voorbeeld van een droogtetolerante grassoort. Festulolium combineert de beste eigenschappen van Engels raaigras en rietzwenkgras en staan bij DLF daarom bekend als Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS. Deze grassen kenmerken zich door hun grote, diepe wortelmassa en verhoogde droogtetolerantie. Een overzicht van de meest droogtetolerante weidemengsels vind je hier.

Naast meer droogtetolerante weidemengsels kun je er ook voor kiezen om bijvoorbeeld klaver, luzerne of kruiden aan het grasland toe te voegen. Deze soorten hebben langere wortels dan gras en verbeteren zo de droogtetolerantie van het grasland. Wanneer de productie van het grasland door droogte en hitte terugzakt, nemen deze soorten het over en dragen zo bij aan een stabielere ruwvoeropbrengst.