Grasland doorzaaien in voorjaar 2023: waar moet je rekening mee houden?

Grasland doorzaaien 2023 | Waar moet je op letten? | Veeteelt

Het beste moment om grasland door te zaaien is het najaar. Toch zijn er genoeg redenen om ervoor te kiezen in het voorjaar (ook) door te zaaien. Dat kan het geval zijn als er sprake is van veel open plekken door winter- of waterschade of na een te intensieve behandeling met de wiedeg om ongewenste grassen en onkruiden te verwijderen. 

Als je open plekken niet doorzaait, zullen deze zich opvullen met onkruiden en grassen van lage kwaliteit. Op deze manier zal de kwaliteit van het grasland langzaam verslechteren: de opbrengst en voederwaarde nemen af. Dat is zonde, want je kunt dit op een eenvoudige en goedkope manier voorkomen door in het voorjaar door te zaaien.

Voor of na de eerste snede?

Wanneer de draagkracht voldoende is kun je starten met de voorjaarsbemesting. Wacht na het bemesten minstens twee weken en begin dan met het doorzaaien van kale plekken. Omdat we op dit moment met relatief hoge temperaturen te maken hebben, begint het gras al te groeien. Als het gras al te lang wordt of de weersopmstandigheden ongunstig zijn om door te zaaien (weinig tot geen neerslag), kun je er ook voor kiezen om te wachten met doorzaaien tot na de eerste snede. Als de huidige temperaturen doorzetten, kan dat al rond eind april zijn.

Kies een speciaal doorzaaimengsel

Doorzaaien vraagt om een speciaal doorzaaimengsel met snelgroeiende grassen, die kunnen concurreren met het bestaande grasland en al bij een lage temperatuur kiemen. DoorzaaiMax ProNitro is het enige mengsel dat daarnaast beschikt over een innovatieve stikstofcoating en hydroactieve watermanagementtechnologie, die direct op het zaad is aangebracht. Dit zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen en water door het kiemplantje. Gevoed en beschermd door deze coating maakt het graszaad een snelle en krachtige groei door. Met als resultaat 34% meer kiemplantjes die uitgroeien tot een volwassen grasplant!

Doorzaaien van grasland: eerste resultaten | DLF
Doorzaaien van grasland: eerste resultaten

Praktische doorzaaitips

Voorbereiding

  1. Het gras moet voldoende kort zijn, dus na de winter of na de eerste snede. Zo kunnen de graszaden zo veel mogelijk contact met de bodem maken en voorkom je dat de jonge grasplantjes in de schaduw van het bestaande gras komen te staan, wat de groei van het nieuwe gras belemmert.
  2. Eggen van het grasland zorgt ervoor dat slechte en dode grassen worden uitgekamd. Eggen activeert ook het bodemleven, verwijdert de viltlaag en geeft ruimte aan goede grassen om optimaal te groeien.
  3. Kies voor het juiste graszaadmengsel. Doorzaaimengsels bevatten rassen die snel ontkiemen en stevig doorgroeien, dat is van groot belang om de concurrentie met het bestaande grasland aan te kunnen.

Uitvoering

  1. Kies voor een optimaal moment om te zaaien. De bodem moet voldoende vochtig zijn, bij voorkeur met neerslag op komst. De draagkracht van de bodem moet goed zijn (geen natte toplaag).
  2. Gebruik zo’n 20-25 kg graszaad per hectare om door te zaaien.
  3. Goed bodemcontact is belangrijk voor de kieming van het graszaad. Voor het beste resultaat gebruik je een schijvenzaaimachine of wiedeg met aandrukrol.

Nazorg

  1. Kies na ongeveer twee weken voor beweiden of een lichte maaisnede. Zo krijgt het jonge gras de kans om uit te stoelen en wordt onkruid onderdrukt.

Bekijk hier DoorzaaiMax ProNitro, hét doorzaaimengsel om succesvol grasland door te zaaien.