Grassen en klavers voor duurzame landbouw in de praktijk

Het is een uitdaging op wereldwijd niveau om ons te verzekeren van een ​​groene en duurzame toekomst als het gaat om ons klimaat en milieu. Om deze visie te ondersteunen dragen de producten die DLF produceert bij aan een duurzame toekomst. De kern van ons bedrijf is het kweken van betrouwbare en duurzame oplossingen voor boeren wereldwijd.

Om de klimaat- en milieueffecten van melk- en vleesproductie te compenseren, moeten boeren wereldwijd hun landbouw voortdurend doorontwikkelen om de CO2-voetafdruk te verkleinen en de druk op het milieu te verlichten.
Het is mogelijk om de impact op het milieu te verminderen door gebruik te maken van lokaal geproduceerd meerjarig, hoogwaardig gras en vlinderbloemigen als voederbron. Het kiezen van blijvend grasland zal de opbrengst en de productiviteit van het vee verbeteren, waarbij ook koolstof wordt vastgehouden en de methaanemissie per liter melk of kilo vlees wordt verlaagd.

De bodem, de basis voor duurzame landbouw

De bodem en het gewas vormen de basis voor de veehouder om duurzame landbouw te bedrijven en beïnvloeden elkaar in positieve zin. Percelen die zijn ingezaaid met een gewas dat, zoals hoog verteerbare grassen en vlinderbloemigen (klaver of luzerne), meerjarig blijft staan, heeft een positieve invloed op de bodem, het milieu en het klimaat.
Er zijn meerdere redenen om aandacht te besteden aan de bodemkenmerken bij blijvende graslanden, aangezien deze een positieve invloed hebben op de bodemstructuur, het vasthouden van nutriënten en de vastlegging van koolstof in vergelijking met tijdelijke graslanden.

Blijvend grasland draagt ​​bij aan de bodemvruchtbaarheid

Het lange groeiseizoen van grassen en vlinderbloemigen van het vroege voorjaar tot in het late najaar bouwt organische stof op in de bodem. De uitgebreide biomassa van de graswortels kan op een efficiënte manier nitraat en andere voedingsstoffen opnemen en creëert microporiën in de grond die nodig zijn om voedingsstoffen te verdelen en water in de bodem te laten trekken om overstromingen te voorkomen. De wortelmassa vergroot de biomassa in de bodem en legt koolstof vast.
Om meer te weten te komen over de wortelstructuur is DLF een samenwerking aangegaan met universiteiten en plantenveredelaars om de hypermoderne wortelscreeningfaciliteit ‘RadiMax’ in Denemarken te bouwen. De resultaten helpen DLF om nieuwe rassen met een bewezen betere wortelstructuur op de markt te brengen.

Verhoog de productiviteit, verminder de klimaatimpact van melk- en vleesproductie

Methaan, dat ook wordt uitgestoten door koeien, is een broeikasgas dat bijdraagt ​​aan de wereldwijde klimaatverandering. Lokale productie van voer dat de productiviteit van vee en de efficiëntie van landgebruik verhoogt, zou een prioriteit moeten zijn voor boeren. Het gebruik van grassen en vlinderbloemigen met een hoge voedingswaarde verhoogt op zijn beurt de melkproductie per koe. Met minder koeien kan op deze manier dezelfde hoeveelheid melk of vlees worden geproduceerd, terwijl de methaanemissie wordt verminderd.

Optimale voeroplossingen ter verbetering van klimaat en milieu

Meerjarige voedergewassen hebben uitstekende eigenschappen voor het verbeteren van klimaat en milieu. Als we in staat zijn om het gebruik en de opname van deze gewassen te vergroten, zijn we goed op weg om de landbouw te helpen in de overgang naar een groenere toekomst. De plantenveredeling van DLF is gericht op de ontwikkeling van de volgende generatie robuuste en hoogproductieve gras-, klaver- en luzernesoorten.

Met gras- en klavermengsels van DLF kunnen boeren:

  • De opbrengst verbeteren en koolstofvastlegging verhogen. Als de grond ongestoord wordt achtergelaten, bouwt organische stof zich op, wat de bodemvruchtbaarheid verhoogt.
  • Vertrouwen op voer van eigen land. Door de productiviteit van grasland te optimaliseren, worden boeren minder afhankelijk van de invoer van voer.
  • De melk- en vleesproductie verbeteren. Voer van gras en klaver biedt hoge opbrengsten en eiwit en een goede verteerbaarheid.

Lees hier het volledige nieuwsbericht