Het juiste gras voor uw bedrijfsdoel (2)

Maaien of weiden? Tijdelijk of blijvend grasland? Structuur of voederwaarde? Goed gras telen en benutten vraagt om de juiste keuzes in grassenmengsels.

DLF neemt de melkveehouder bij de hand in het maken van de juiste keuze.

Voederwaarde of structuur

Melkveehouders die gras willen met extra voederwaarde, kunnen kiezen voor mengsels met het keurmerk DLF Fiber Energy. Daarin zitten de beter verteerbare diploïde en tetraploïde rassen van de Rassenlijst. De focus in de veredeling van DLF ligt op het ontwikkelen van rassen met een hogere celwandverteerbaarheid. ‘Een hogere verteerbaarheid van het ruwvoer verhoogt de voeropname en daarmee de melkproductie’, vertelt grassenveredelaar Leo van den Berg van DLF.

Er zijn ook melkveehouders die graag wat meer structuur in het gras willen, bijvoorbeeld omdat hun bedrijf kampt met subklinische pensverzuring. ‘Vaak zie je dan dat er luzerne of graszaadhooi wordt bijgekocht. Maar er zijn ook mengsels waarmee je de structuur op eigen land kunt telen’, zo vertelt salesmanager Hendrik Nagelhoud. In deze mengsels zit een combinatie van Engels tetraraaigras, verbeterde festulolium op basis van rietzwenk, timothee en rietzwenkgras. ‘De veehouder oogst hier niet alleen veel structuur, maar ook extra opbrengst. Een voordeel ten opzichte van zuivere rietzwenk is dat de opkomst sneller is en de zode eerder dicht.’

Diepere wortels zorgen ervoor dat het gras ook in droge periodes productief blijft. Nagelhoud geeft aan dat beworteling steeds belangrijker is geworden, onder meer vanwege de CO2-opslag. De Fiber Energy-rassen zorgen daarnaast voor minder methaanuitstoot.

Meer weten over de DLF Fiber Energy-grasmengsels van DLF? Klik hier

Vernieuwen of doorzaaien

Een heuse grasland-APK-app. DLF heeft hem ontwikkeld om melkveehouders te helpen om de graspercelen te checken. Aan de hand van tien korte vragen brengt de app in kaart wat de stand van het gewas is. Na het invullen van de vragenlijst volgt een gratis advies, met vervolgstappen voor een goede grasmat. Wordt het vernieuwen of doorzaaien? Het voordeel van doorzaaien is dat de bestaande grasmat niet wordt vernietigd, met alle voordelen voor bodem en klimaat van dien. Verder is er geen verlies van een snede ruwvoer en wordt bespaard op herinzaaikosten.

DLF biedt mengsels aan die zijn behandeld met een speciale stikstofcoating, zoals ProNitro. Het kiemplantje kan dan meteen gebruikmaken van de stikstofvoorraad op het zaad. ‘Dit zorgt voor een extra boost bij de beginontwikkeling.’ Ondanks de voordelen van doorzaaien, adviseert Hendrik Nagelhoud melkveehouders om grasland gemiddeld eens in de vijf jaar te vernieuwen, op zandgrond waar het gras wat sneller slijt wellicht iets eerder dan op kleigrond. ‘Vernieuwen verdien je snel terug. Met 50 tot 100 meer vem in het gras melk je op jaarbasis 1000 tot 2000 liter meer per koe. En kijk ook naar de eis van 65 procent eiwit van eigen land.’

Van den Berg vult aan: ‘Veehouders behandelen hun gewas nog steeds niet zoals een akkerbouwer dat doet. Niet alleen op het gebied van management, maar zeker ook in het maken van de juiste keuzes voorafgaand aan het inzaaien. Het grasmengsel sluit lang niet altijd aan bij het bedrijfsdoel. Dat is spijtig, want ze laten daar echt geld liggen.’

Meer weten over de grasland-APK-app van DLF? Klik hier