Hoe kies je het juiste mengsel voor kruidenrijk grasland?

Kruidenrijk grasland voor een betere koegezondheid | DLF

Met de groeiende vraag naar kruidenmengsels neemt ook het aanbod in kruiden- en klavermengsels steeds verder toe. Hoe maak je hierin de juiste keuze?

Besparing op de stikstofgift, meer biodiversiteit en een stabiele ruwvoeropbrengst in de zomer. Dit zijn zomaar een aantal redenen waarom steeds meer veehouders de overstap maken naar kruidenrijk grasland. Voor veel boeren is kruidenrijk grasland nieuw, en dat brengt vragen met zich mee. Waar moet je bijvoorbeeld op letten bij de keuze voor een kruidenmengsel? De vraag is dus: met welk doel zaai je kruidenrijk grasland?

Kruiden voor meer biodiversiteit

Om te bepalen welk kruidenmengsel je het best kunt gebruiken moet je jezelf afvragen waarom je een kruidenrijk grasland wilt ontwikkelen. Is dat om de biodiversiteit te stimuleren? Kies dan voor een mengsel met een grote verscheidenheid aan kruiden en vlinderbloemigen. De verschillende soorten trekken allerlei insecten aan, die weer een voedselbron vormen voor weidevogels. Tegelijkertijd is kruidenrijk grasland ook een broedplaats voor verschillende (weide)vogels.

Niet alleen de bovengrondse, maar ook de ondergrondse biodiversiteit wordt gestimuleerd door een divers kruidenrijk grasland. In een kruidenrijk grasland dat als doel het verbeteren van de biodiversiteit heeft, is een aangepast maaibeleid belangrijk. Zo krijgen de verschillende soorten de kans om tot bloei te komen en kunnen bijen en andere insecten zich voeden. DLF Kruidenrijk is een mengsel van negen verschillende soorten die samen een positieve impact hebben op de onder- en bovengrondse biodiversiteit. Daarnaast voldoet DLF Kruidenrijk aan de eisen van het keurmerk PlanetProof en Royal A-ware. Met deze keurmerken werk je mee aan duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van productie en consumptie, water en bodem, landschap en biodiversiteit.

Hoge ruwvoeropbrengst als doel

Wil je kruidenrijk grasland ontwikkelen met als belangrijkste doel een hoge ruwvoeropbrengst bij een lagere stikstofgift? Kies dan voor een mengsel als MultiMax met rode en witte klaver, die zorgen voor de stikstofgift aan het omliggende gras en kruiden, en zo een hoge productiviteit garanderen.

Naast vlinderbloemigen en kruiden bevat dit mengsel ook Engels raaigras en timothee voor een sterke voorjaarsgroei en dus een hoge opbrengst in het voorjaar. De klaver, cichorei en smalle weegbree zorgen voor een stabiele opbrengst in de zomer wanneer de grasgroei bij hogere temperaturen wat terugzakt. Wist je dat je met een productief mengsel als MultiMax op deze manier een vergelijkbare drogestofopbrengst kunt produceren als met Engels raaigras?

Kruidenrijk grasland | Hoe kies je het juiste mengsel? | Veeteelt

Inzaaien of doorzaaien?

Opnieuw inzaaien geeft het beste resultaat bij het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Kruiden worden bij inzaai altijd gecombineerd met een graszaadmengsel. De keuze voor het juiste grasmengsel is belangrijk wanneer je een kruidenrijk grasland wilt ontwikkelen. Gras zorgt namelijk voor het grootste deel van de ruwvoeropbrengst in de periode van maart tot mei, wanneer de kruiden en vlinderbloemigen zich nog verder moeten ontwikkelen.

Het is daarom belangrijk om te kiezen voor mengsels met Engels raaigras die een bewezen sterke voorjaarsgroei en een hoge voederwaarde hebben om zo in de ruwvoerbehoefte in het voorjaar te voorzien. Een goed graszaadmengsel met een sterke voorjaarsgroei dat je goed kunt combineren met DLF Kruidenrijk of DLF Kruiden Basis is bijvoorbeeld MelkMax Timo of TetraMax Timo. MultiMax, waar al productieve grassen aan zijn toegevoegd, is ook een goede keuze om in te zaaien.

Je kunt de biodiversiteit ook in een bestaand grasland vergroten door middel van doorzaaien, al zal de opkomst van kruiden en klaver niet zo hoog zijn als bij nieuwe inzaai. Kies in dit geval voor DLF Kruidenrijk of DLF Basis, of kies voor losse kruiden of klaver of basis van het huidige aandeel van deze soorten in het grasland.