Hoe kunt u meer eiwitrijk ruwvoer produceren?

Veehouders kunnen graszaadmengsels inzaaien die hoge opbrengsten realiseren in de eerste twee sneden en minder in het najaar produceren. Het voorjaarsgras levert vooral een goede kwaliteit graskuil op. Vaak valt het eiwitgehalte van deze kuilen nogal eens tegen.

Het nieuwe ForageMax-mengsel EiwitMax biedt de veehouder de mogelijkheid om meer eiwitrijk ruwvoer te produceren. Hierdoor is de veehouder voor een groter deel zelfvoorzienend in het produceren van zijn ruwvoer en is hij minder afhankelijk via aankoop van derden en dus van schommelende marktprijzen.

EiwitMax: meer eiwit van eigen bedrijf

EiwitMax is een mengsel van hoogproductief gras, DLF Alfalfa (luzerne) en rode/witte klaver. Het mengsel is uitsluitend te gebruiken voor maaipercelen en helpt om meer eigen eiwit te produceren. EiwitMax zorgt voor een optimale energie-eiwitverhouding die geschikt is voor de teelt op veehouderijbedrijven. De verschillende eigenschappen van beide gewassen versterken elkaar in een mengsel. Zo krijgt u het beste van beide.
DLF Alfalfa is een mooie bron van eiwit in het rantsoen met goede voereigenschappen en extra structuur. De droogtetolerantie van DLF Alfalfa helpt om de grassen veilig te stellen in erg droge periodes. Hierdoor bevat het gras altijd genoeg energie en DLF Alfalfa voldoende eiwit.
Uit onderzoek is gebleken dat de drogestofopname van gras/luzerne/klaverkuil meestal hoger is dan van de standaard graskuil.