Hogere melkproductie met minder gras

Een hoge grasopbrengst is niet de enige manier om meer melk te produceren. Een hogere kwaliteit van het gras verhoogt de melkproductie. Een verbeterde verteerbaarheid van uw gras verhoogt de efficiëntie van uw veestapel.

Als de koeien meer en makkelijker vezels verteren, dan stijgt hun melkopbrengst. Dit is een belangrijke mijlpaal in de wetenschap achter de voedergrassenontwikkeling.

Meer melk met DLF

  • Proeven tonen aan dat de celwandverteerbaarheid wel 6 tot 10 procent kan variëren bij aanbevolen rassen.
  • Een rantsoen met een hogere celwandverteerbaarheid draagt bij aan een gezonde penswerking en efficiëntere benutting van het ruwvoer.
  • Een verhoogde celwandverteerbaarheid kan de melkproductie verhogen met ca. 1 liter melk per dag per koe.

Om de keuze uit verschillende goede rassen simpeler te houden heeft DLF Melkgras geïntroduceerd. Rassen krijgen deze toevoeging als ze beter scoren dan hun soortgenoten op het gebied van plantverteerbaarheid. De premiumrassen zijn nu direct herkenbaar. Rassen die daarnaast op de Rassenlijst staan en ook goed scoren op opbrengst en landbouwkundige eigenschappen.
De MilkMax-grasmengsels bevatten de allerbest verteerbare rassen en staan daarom garant voor nóg meer melk!

Nu beschikbaar met extra verteerbare rassen de ForageMax Mengsels: MilkMax en MilkMax Tetra.