Kruidenrijk grasland en het effect op diergezondheid

Kruidenrijk grasland en koegezondheid

Het is bekend dat kruiden een positieve impact kunnen hebben op de diergezondheid. Maar wat doen die kruiden nu precies, en welke kruiden zijn dan belangrijk? In dit artikel lees je wat het toevoegen van kruiden aan je grasland kan betekenen voor de diergezondheid.

Waarom ook alweer kruiden in het grasland?

Kruiden zijn nuttig in het grasland. Zo zijn veel kruiden waard- en/of drachtplanten voor verschillende insecten. Ze kunnen goed groeien op matig voedselrijke gronden en hebben een lagere stikstofbemesting nodig. Veel kruiden zitten namelijk hoog in hun stikstofefficiëntie.

Daarbij kunnen kruiden goed tegen betreding en waardoor kruidenmengsels prima als beweidingsmengsel fungeren. Kruiden kunnen, tegenover gras, de overhand nemen in de zomer. Ze zijn namelijk erg droogtetolerant en houden meer van de zomer dan gras dat doet.

Kruidenrijk grasland: welke soorten zijn belangrijk?

Welke soorten kruiden hebben een positief effect op de gezondheid van koeien? Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste soorten.

Smalle weegbree en cichorei
Misschien wel de meest bekende kruidensoorten zijn smalle weegbree en cichorei. Smalle weegbree zorgt voor een verbeterde penswerking en heeft een antibacteriële werking. De plant remt namelijk maag- en darmwormen in herkauwers. Smalle weegbree is erg smakelijk voor koeien en de nieuwste rassen hebben een verbeterde voederwaarde en opbrengst.

Cichorei heeft een negatief effect op de verschillende groeistadia van maag- en darmwormen in herkauwers. Door de hoge stikstofefficiëntie heeft de plant een lagere stikstofbemesting nodig. Cichorei is rijk aan verschillende mineralen, zoals zink, koper en zwavel.

Deze kruiden hebben niet alleen een positief effect op de diergezondheid, maar geven ook veel opbrengst in de zomer. Ben je op zoek naar een kruidenmengsel voor een productief kruidenrijk grasland? Kies dan voor MultiMax. Dit mengsel bevat smalle weegbree en cichorei. Daarnaast zijn ook witte en rode klaver aan dit mengsel toegevoegd, evenals Engels raaigras en timothee. Gezamenlijk zorgen deze soorten voor een productief kruidenrijk grasland vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar.

Kruidenrijk grasland: welke soorten zijn belangrijk | Veeteelt

Rolklaver en duizendblad
Naast smalle weegbree en cichorei kennen we natuurlijk nog meer kruiden, zoals rolklaver en duizendblad. Rolklaver is een kruid dat vaak terugkomt in verschillende kruidenmengsels. Deze soort verlaagt de methaanuitstoot bij herkauwers en heeft ook een negatief effect op de verschillende groeistadia van maag- en darmwormen in herkauwers.

Duizendblad is rijk aan mineralen en sporenelementen, maar staat vooral bekend om zijn hoge kobaltgehalte. Duizendblad stimuleert de opname, omdat het voor koeien een erg smakelijke plant is. Het blad heeft een kruidige smaak, wat kan leiden tot een bittere smaak bij een te hoog aandeel in het rantsoen.

Wist je dat veehouders aangeven dat zij beduidend minder vaak de veearts hoeven te bellen sinds zij gestart zijn met kruidenrijk grasland?

Wel kruiden in je grasland, maar (nog) niet ‘all-the-way’ gaan? Zaai dan niet het hele alfabet, maar alleen de belangrijkste kruiden. Deze kruiden zitten in het mengsel DLF Kruiden Basis, dat je combineert met een gras(klaver)mengsel. DLF Kruiden Basis bevat bovenstaande kruiden smalle weegbree, cichorei, rolklaver en duizendblad. Hierbij is rekening gehouden met de juiste verhoudingen, zodat de kruiden geen invloed hebben op de smaak van de melk.

Kruidenrijk grasland bevordert de diergezondheid | Veeteelt

Esparcette, wilde peen en karwij
Een andere vlinderbloemige die vaak terugkomt in kruidenmengsels, is esparcette. Deze plant heeft (ook) een negatief effect op de verschillende groeistadia van maag- en darmworden in herkauwers.

Wilde peen bevat, net als veel andere kruiden, veel mineralen. De plant draagt daarom ook bij aan de gezondheid van de dieren. Wilde peen bevat essentiële oliën die een antibacteriële en antischimmelwerking hebben.

Karwij heeft een positief effect op de vruchtbaarheid. Daarnaast heeft karwij een verbeterde werking op de pens én bevat het, net als wilde peen, essentiële oliën die een antibacteriële en antischimmelwerking hebben.

Wil je wel meer kruiden gaan zaaien én voldoen aan de kruideneisen van A-ware/PlanetProof? Dan biedt DLF Kruidenrijk uitkomst. DLF Kruidenrijk bevat smalle weegbree, cichorei, rolklaver, duizendblad, wilde peen, karwij, witte en rode klaver.