Kruidenrijk grasland inzaaien doe je zo!

Een productief kruidenrijk grasland, wat is dat nou precies? Vaak wordt gedacht dat kruiden in een grasland voor een stuk minder drogestofopbrengst per hectare zorgt en alleen goed is voor de bijen en insecten. Maar de hogere biodiversiteit van de verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden heeft ook andere positieve effecten. De verschillende soorten zorgen namelijk voor een robuuster en duurzamer grasland.

De samenstelling van een productief kruidenrijk grasland zorgt voor een synergie tussen verschillende soorten planten, wat zowel boven als onder de grond de biodiversiteit en weerbaarheid verhoogt. Het gehele grasland is bijvoorbeeld beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval of extreme droogte. Daarnaast dragen de vlinderbloemigen ook bij aan een betere smakelijkheid en binden de klavers stikstof. Deze stikstof levert op een eenvoudige manier voeding aan het gewas wat er voor weer zorgt dat het productief blijft.

Een productief kruidenrijk grasland krijgen door middel van doorzaaien is erg lastig. Daarom raden wij aan om grasland te scheuren en deze gelijktijdig in te zaaien met gras en kruiden.

Weetje over inzaaien kruidenrijk grasland.

 • Nieuwe inzaai geeft de kruiden de meeste kans op ontwikkeling
 • Bodem: Juiste pH boven de 5,5
 • Zaaiadvies:
  • Extensief grasland: 25 kg/ha graszaad + 15 kg/ha DLF kruidenrijk
  • Productief grasland: 35 kg/ha graszaad + 4 - 8 kg/ha DLF kruidenrijk
 • Zaaitijdstip: Mei tot september
 • Zaaidiepte: 1 tot 2 cm

Augustus is de optimale maand om kruidenrijk grasland in te zaaien

Het management van kruidenrijk grasland kan een uitdaging zijn. DLF geeft enkele tips en tricks om het meeste uit je kruidenrijk grasland te halen.

 • Bemesting:
  • N-bemesting ca. 50 kg N per hectare na eerste snede.
  • Bij de volgende sneden minder bemesting dan alleen grasland.
  • De grond mag licht verschralen.
 • Maaihoogte eerste jaar 5 - 6 cm, daarna 6 - 8 cm.
 • Maaibeheer (Maai 4 - 5x per jaar, intensief beheer gericht op de productie).
 • Onkruid pleksgewijs bestrijden, volvelds is niet mogelijk.

 

  Vraag uw lokale dealer naar A-Ware en Planetproof Kruidenmengsels

  • DLF Kruidenrijk
  • DLF Weide KlaverMix