Lagere voerkosten én duurzame keuze: meer eiwit van eigen land

Klaver | meer eiwit van eigen land bespaart kosten | DLF

Door aangekochte eiwitten te vervangen voor eenzelfde deel eiwit van eigen land word je meer zelfvoorzienend en verlaag je de afhankelijkheid en de kosten van aangekochte eiwitten.

Waarom meer eiwit van eigen land?

Eiwit van eigen land geeft je een groot financieel voordeel én is een duurzame keuze. Dat zit zo: door meer eiwit van eigen land te telen vergroot je de zelfvoorzienendheid van je bedrijf, omdat je minder afhankelijk bent van fluctuerende wereldmarktprijzen voor eiwitrijke grondstoffen.

Internationale conflicten, mislukte oogsten en een stijgende vraag zorgen ervoor dat je steeds meer moet betalen voor de aankoop van eiwitrijke producten. Hoe meer eiwit van eigen land je kunt produceren, des te meer je op de aankoop van (steeds duurder wordende) eiwitrijke producten kunt besparen. Daarnaast hebben eiwitrijke voedergewassen een positieve impact op milieu en klimaat, doordat ze koolstof vastleggen, de bodemstructuur verbeteren, stikstof vastleggen en de biodiversiteit vergroten.

Hoe haal je meer eiwit van eigen land?

Als je het aandeel eiwit van eigen land wilt verhogen om zo meer zelfvoorzienend te zijn, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen:

  • Kies voor meer eiwitrijke voedergewassen. Het eerste waar je over na moet denken, is het voedergewas dat je wilt gaan telen. Op graslanden kun je de eiwitopbrengst verhogen door het toevoegen van luzerne of klaver. Daarnaast kun je ook kiezen voor weidemengsels met een hoger eiwitgehalte.
  • Optimaliseer je graslandbeheer. Maaien of beweiden tijdens de optimale groeifase van de plant helpt je om de energie en eiwitopbrengst te maximaliseren. Over het algemeen kun je stellen dat hoe later je maait, hoe lager het eiwitgehalte in het gras is. Laat bemesten zorgt er in droge zomers echter voor dat er nog veel stikstof in de bodem zit, waardoor het eiwitgehalte in het gras juist weer hoger is. Probeer een goede balans in maaien en bemesten te vinden om het eiwitgehalte van het gras hoog te houden.
  • Kies voor grassen met een verbeterde verteerbaarheid. Een koe heeft energie (suikers) in de pens nodig om het gevoerde eiwit te benutten. Als er niet voldoende energie aanwezig is, kan niet al het eiwit door de koe worden opgenomen. Energierijke grassen met een verbeterde verteerbaarheid zorgen voor een hogere energieopname per kilo droge stof en dragen bij aan een maximale eiwitbenutting. Dit leidt tot meer melk in de tank en een hogere financiële opbrengst.
     

Wil je meer eiwit van eigen land halen? Bekijk dan onze eiwitbouwstenen, die laten eenvoudig zien met welke voedergewassen je jouw eiwitbehoefte kunt invullen.

Luzerne | meer eiwit van eigen land bespaart kosten | DLF

Zijn grasklaver en luzerne duurzame oplossingen?

Vlinderbloemigen, zoals klaver en luzerne, zijn om twee redenen een duurzame keuze voor je bedrijf. Ten eerste halen vlinderbloemigen stikstof uit de lucht en geven die af aan de bodem. Hierdoor kan de stikstofgift omlaag, of wordt in sommige gevallen zelfs overbodig. Dit heeft ook positieve gevolgen voor het klimaat, omdat voor de productie van stikstof erg veel energie nodig is.

Ten tweede voorzien vlinderbloemigen in lokaal geteelt eiwit, waardoor de import van eiwit uit Zuid-Amerika beperkt kan worden. Dit betekent minder ontbossing voor sojaplantages en een drastische verlaging van transportafstanden en daarmee een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast zorgen vlinderbloemigen voor een betere bodemstructuur en dragen ze bij aan meer biodiversiteit in het grasland.

Kies hier jouw eiwitrijke voedergewas.