Is luzerne een interessant gewas om te telen?

Waarom luzerne telen? | DLF

Het vernieuwde GLB heeft bijgedragen aan een groeiende interesse voor luzerne onder melkveehouders. Luzerne zorgt voor meer eiwit van eigen land en de lange wortels maken het een droogtetolerant gewas. Veel veehouders overwegen het gewas nu op te nemen in bouwplan, maar twijfelen nog en vragen zich af: ‘Is luzerne een interessant gewas voor mij?’

Waarom luzerne telen?

Luzerne is een waardevol gewas om nog meer eiwit van eigen land te produceren. Ook in droge tijden! Naast een goede droogtetolerantie heeft luzerne de volgende voordelen:

  • Luzerne is een vlinderbloemige, wat betekent dat het gewas een natuurlijke stikstofbinder is die aangrenzende gewassen voorziet van 100 tot 300 kg stikstof per hectare per jaar.
  • Omdat vlinderbloemigen eiwitrijk zijn en zelfvoorzienend zijn in hun stikstofproductie, zorgen zij ervoor dat er minder eiwitrijke producten en meststoffen hoeven worden aangekocht, wat een kostenbesparing in de ruwvoerproductie betekent.
  • Doordat er minder eiwitrijke producten en meststoffen hoeven worden aangekocht, zijn ook de productie en het vervoer van deze producten minder. Op die manier worden er indirect dus minder broeikasgassen uitgestoten, waardoor vlinderbloemigen ook een duurzame keuze zijn.

Om de keuze gemakkelijker te maken heeft DLF speciale luzernerassen voor de veehouder geselecteerd onder de naam DLF-Alfalfa.

  • Het eiwitgehalte van deze rassen ligt tussen de 19 en 25%.
  • Ze zijn geschikt om puur te telen of in tijdelijke mengsels.
  • Luzerne is extreem droogtetolerant. Tijdens langdurige droogte garandeert luzerne door zijn diepe penwortel nog steeds hoge en betrouwbare opbrengsten.
  • Luzerne levert de hoogste eiwitopbrengst per hectare.
Luzerne | wat zijn de voordelen? |DLF

Bemesting van luzerne, hoe werkt dat?

De bemesting van luzerne verschilt van die van een traditioneel grasmengsel. Afhankelijk van verschillende factoren zoals de grondsoort, de bodemconditie en het stikstofleverend vermogen van de bodem, kan de exacte bemesting worden bepaald. Wat geldt onder alle omstandigheden: luzerne bindt stikstof in samenwerking met de rhiboziumbacterie. Hierdoor heeft luzerne geen stikstofbemesting nodig. Wel heeft luzerne een grote behoefte aan kali, zwavel en fosfaat. Een uitgebreid bemestingsadvies voor luzerne vind je hier.

Wat levert het op?

Luzerne heeft veel potentie. Het mengsel EiwitMax bestaat voor 55% uit luzerne en bevat daarnaast ook Raaigras PLUS, witte klaver en rode klaver. Dit mengsel heeft een opbrengst van 12,8 ton droge stof per hectare en het gemiddeld ruweiwitpercentage in de graskuil is 22,2%. Dit staat gelijk aan 2,84 ton ruw eiwit uit de kuil. Ter vergelijking: een gemiddeld grasland heeft een opbrengst van 10,8 ton droge stof per hectare. Het ruweiwitpercentage in de graskuil is gemiddeld 19,2%. Dit is 2,07 ton ruw eiwit uit de kuil.

Dat betekent dat de hogere drogestofopbrengst in combinatie met het hogere eiwitgehalte ervoor zorgen dat EiwitMax 37% meer kilo’s ruw eiwit per hectare produceert dan een gemiddeld grasland.

37% meer ruw eiwit per hectare dan van een gemiddeld grasland
 

Het eerste jaar, het zogenoemde vestigingsjaar, brengt luzerne nog niet veel op. Luzerne is pas optimaal in het tweede jaar. Het gewas gaat zo’n vier jaar mee. Daarna wordt de opbrengst duidelijk minder. Het gewas vraagt om een ruime rotatie met ten minste vier jaar andere gewassen.

Voordelen van een luzernemengsel

Luzerne kan puur geteeld worden, maar vanwege de openheid van het gewas en daarmee de onkruiddruk is een mengsel aan te bevelen. DLF heeft hiervoor de LuzerneMax ontwikkeld. Dit mengsel bestaat uit 70% luzerne, 15% rode klaver, 10% inkarnaatklaver (tijdelijke klaver) en 5% witte klaver.

LuzerneMax heeft vanwege de inkarnaatklaver een snellere beginontwikkeling en zorgt voor een dichtere zode, waardoor onkruiden minder kans krijgen. Daarnaast maakt de witte klaver het mengsel minder gevoelig voor betreding van het gewas (denk aan betreding van trekkers op de kopakkers). De rode klaver draagt bij aan een hoge drogestofopbrengst van het gewas.