Mooie oogst aan Bergman-voederbieten

Voederbieten van het ras Bergman zijn afgelopen maand gerooid. Dit ras heeft een opbrengst van 125 ton per hectare en een hoog drogestofgehalte. Het is een sterk ras dat zich ondanks de droogte van afgelopen zomer niet uit het veld laat slaan.

De bieten zijn gerooid bij veel boeren, op demovelden en in het officiële CGO-onderzoek. De gemiddelde verse opbrengst was 125 ton per hectare met een drogestofgehalte van zo’n 22 procent. Na de droogte van de zomer heeft het groeizame weer in het najaar ervoor gezorgd dat de opbrengst dit jaar bovengemiddeld was op veel demovelden.

Bieten van het ras Bergman zitten wat dieper in de grond dan andere voederbieten en zijn daarom perfect te oogsten met een normale bietenrooier. Ten slotte is Bergman ook rizomanietolerant, waardoor het minder vatbaar is voor dit virus.

Voederbieten als aanvulling in het rantsoen 

Het gewas heeft een hoge opbrengst en levert veel energie met een uitstekende smakelijkheid. Voederbieten kunnen voor verschillende doeleinden geteeld worden: als extra toevoeging bij regulier ruwvoer en voor vergisting in biogascentrales. Voor beide gebruiksdoeleinden heeft DLF deze speciale rassen veredeld.

Voederbieten bevorderen de ruwvoeropname en leveren een positief effect op de melkproductie. Ook is het gewas goed te gebruiken als derde gewas binnen het bouwplan om te voldoen aan de nieuwe GLB-eisen.

De voordelen van voederbieten:

  • een hoge drogestofopbrengst per hectare
  • een zekere opbrengst bij moeilijke weersomstandigheden
  • een lange groeiperiode, goed vanggewas voor stikstofvastlegging 
  • verruiming van het bouwplan (gewasrotatie) waardoor ziektedruk lager is en er minder probleemonkruiden zijn
  • een hoge energiewaarde: 1000 hem per kg droge stof (gem. 15% as)
  • ze bevorderen de opname en de smakelijkheid
  • ze verhogent de melkopbrengst en voldoen aan de GLB-eisen als derde gewas
     

Meer weten?

Bekijk hieronder de video over het ras Bergman.