Nieuwe grasrassen bieden oplossingen voor de veehouderij (1)

De veehouder heeft met steeds meer uitdagingen te maken. Een van de grootste uitdagingen van het afgelopen jaar was toch wel de droogte en hoge temperaturen, iets wat we de komende 10 jaar vast nog meer gaan meemaken. Daarnaast komen er ook steeds meer regels en voorwaarden vanuit de wetgeving, waardoor er nieuwe uitdagingen ontstaan waar creatieve oplossingen voor moeten worden gevonden. Denk hierbij aan meer eiwit van eigen land en minder methaan-/stikstofuitstoot. Dit zorgt ervoor dat een optimale ruwvoerteelt met het hoogst mogelijk rendement nodig is.

De juiste genetica kan helpen voor een beter rendement

De opbrengst van uw ruwvoerteelt, zoals gras, is altijd afhankelijk van drie factoren: bodem/klimaat, management en genetica (grasrassen). Wanneer deze alle drie optimaal zijn, versterken ze elkaar positief, zodat de volledige potentie van een grasmengsel behaald kan worden.
De omgeving, oftewel de bodem, het weer en andere externe omstandigheden zijn zaken waar u geen invloed op kunt uitoefenen. Het management is iets wat in de handen van u als veehouder samen met een eventuele loonwerker ligt. Maar ook het derde punt ligt in uw handen, namelijk de keuze van de juiste graszaadmengsels en daarmee de meest optimale genetica. Door te kiezen voor nieuwere en betere grasrassen heeft u al één van bovengenoemde drie factoren geoptimaliseerd. Hetzij in eiwit, verteerbaarheid, stikstofbenutting of droogtetolerantie.

 

DLF is een graszaadveredelingsbedrijf dat wetenschappelijk gedreven is

 

Verschillende soorten droogte

Grassen worden al decennia veredeld in Nederland, en dit was hoofdzakelijk gericht op de bovengrondse prestaties van de grasplant, namelijk opbrengst, ziekteresistentie en standvastigheid. Een aantal jaar geleden is hier verandering in gekomen toen graszaadveredelaar DLF een uitgebreid onderzoek startte naar de ondergrondse prestaties van gras, gefocust op de droogtetolerantie in relatie met het wortelvolume en de worteldiepte.

Dit onderzoek gebeurt door middel van een faciliteit genaamd RadiMax. In deze onderzoeksfaciliteit heeft DLF door middel van camera’s onder de grond de wortels kunnen monitoren tot een diepte van wel 3 meter. Daaruit hebben we veel geleerd over de structuur van het wortelstelsel. Met name dat niet alleen de lengte of diepte van belang is, maar ook de massa of het volume van de wortels.
Er bleek een groot verschil te zitten in de soort droogte en het mechanisme van planten om met deze droogte om te gaan. Bij een voorjaarsdroogte, als er voldoende grondwater in de bodem zit, heeft de plant een ander mechanisme voor droogtetolerantie nodig dan bij een zomerdroogte, als ook het grondwater onbereikbaar is. In het voorjaar heeft de plant meer belang bij diepe wortels met een groot volume en in de zomer heeft de plant juist voordeel als het de droogte en hitte kan overleven totdat er weer voldoende water is. Bekijk hier de video.

Op basis van deze informatie zijn enkele ForageMax-weidemengsels aangepast voor een nog betere droogtetolerantie. Met name Rietzwenk PLUS, Raaigras PLUS en kropaar zijn hier uitermate geschikt voor en dus toegevoegd aan enkele mengsels. Ook door de toevoeging van klavers of luzerne aan een blijvend of tijdelijk grasland wordt het weiland nog robuuster.

De vernieuwde ForageMax-weidemengsels bieden oplossingen voor deze uitdagingen.
Lees meer op onze website of vraag het aan uw lokale ForageMax-dealer.