Nieuwe grasrassen bieden oplossingen voor de veehouderij (2)

De veehouder heeft met steeds meer uitdagingen vanuit de natuur te maken. Daarnaast komen er ook steeds meer regels en voorwaarden vanuit de wetgeving, waardoor ook hier nieuwe uitdagingen ontstaan. Daar moeten creatieve oplossingen voor worden gevonden. Denk daarbij aan meer eiwit van eigen land en minder methaan-/stikstofuitstoot. Hierdoor is een optimale ruwvoerteelt met het hoogst mogelijk rendement noodzakelijk.

De juiste genetica kan helpen

De kwaliteit van uw ruwvoer, zoals gras, is altijd afhankelijk van drie factoren: klimaat, management en genetica (grasrassen). Als deze alle drie optimaal zijn, versterken ze elkaar positief, zodat de volledige potentie van een grasmengsel behaald kan worden.

Op de omgeving, het weer en andere externe omstandigheden heeft u geen invloed, op de bodem kunt u beperkt invloed uitoefenen. Het management ligt in de handen van u als veehouder, samen met een eventuele loonwerker.

Maar ook het derde punt ligt in uw handen, namelijk de keuze van de juiste graszaadmengsels en daarmee de meest optimale genetica. Door te kiezen voor nieuwere en betere grasrassen heeft u al één van bovengenoemde drie factoren geoptimaliseerd. Met name in voederwaarde, zoals eiwitgehalte of verteerbaarheid, kunnen nog stappen gemaakt worden.

Wij doen onderzoek naar voederwaarde om de veehouder nog meer informatie te kunnen geven

Meer eiwit van eigen land

De volgende uitdaging is meer eiwit van eigen land. Wanneer je extensief boert en voldoende grasland hebt, is dit makkelijk haalbaar, maar wat als je meer intensief boert? Gras en gras/klaver zijn belangrijke en stabiele eiwitrijke bronnen. Maar ook hier zijn nog stappen te maken.

Uit het voederwaarde-onderzoek van DLF komen verschillen tussen grassoorten en zelfs rassen in het eiwitgehalte en daarmee ook op eiwitopbrengst per hectare naar voren. Om de veehouder in de toekomst verder te helpen met eigen eiwitproductie heeft DLF een nieuw segment bedacht binnen de ForageMax-weidemengsels. Namelijk de grasmengsels voor een hogere drogestof- en eiwitopbrengst per hectare. Deze mengsels bestaan voornamelijk uit Engels raaigras en bevatten rassen met een hoger eiwitgehalte. Als deze gemengd worden met klaver, kan een nog hogere eiwitopbrengst gerealiseerd worden.

Er kan echter ook gekozen worden voor een rigoureuze aanpak door gras met luzerne, festulolium en klavers te combineren. Deze soorten samen kunnen wel voor 30% meer eiwitopbrengst per hectare zorgen, waardoor het nog gemakkelijker wordt om eiwitgras-ruwvoer te telen. Deze samenstelling vindt u in het mengsel EiwitMax.

Betere opname en meer energie

Bij het onderzoek van onze nieuwe grasrassen wordt naast opbrengst ook de kwaliteit gemeten door middel van een NIRS-scanner op de Haldrup-oogstmachines. Hierdoor weten we direct de opbrengst, drogestofgehalte en de voederwaarde-eigenschappen van het ras.

Wilt u als veehouder meer energie in de koe krijgen en ervoor zorgen dat elke kilo gras beter benut wordt? Dan zijn grassen met een betere celwandverteerbaarheid erg belangrijk. Hoe beter deze verteerd worden, hoe meer energie er beschikbaar komt voor de koe en daarnaast verhoogt het de grasopname.

Heeft u interesse om met deze nieuwe rassen aan de slag te gaan, dan moet u ForageMax-mengsels nemen met DLF Fiber Energy-rassen. Dit zijn de specifieke rassen die zorgen voor een betere celwandverteerbaarheid.

De vernieuwde ForageMax weidemengsels bieden oplossingen voor deze uitdagingen. Lees meer op onze website of vraag het aan uw lokale ForageMax-dealer.