Optimaliseer de ruwvoerbenutting met de juiste grasmengsels

Er spelen diverse uitdagingen in de veehouderij en het is niet gemakkelijk om op al die veranderingen in te spelen. Zo is het de kunst om het ruwvoer nauwkeurig af te stemmen op uw persoonlijke behoefte en zo de uitdagingen binnen uw bedrijf op de juiste manier aan te gaan.

Veranderend klimaat

Een van die uitdagingen is het veranderende klimaat. Er is niks wispelturiger en onvoorspelbaarder dan het weer, maar toch zijn er diverse trends en vaste veranderingen in het klimaat. Dit is de afgelopen jaren ook wel te merken: er is of te veel regen of er valt weken geen druppel. Op een jaar valt er misschien nog wel voldoende, maar niet juist verdeeld of op de juiste momenten.

Daarnaast krijgen we te maken met hogere temperaturen, niet alleen in de zomer, maar ook in het voor- en najaar. Zelfs de strenge winters blijven steeds vaker weg. Dit zorgt allemaal voor uitdagingen voor de ruwvoerteelt.

Markt in beweging

Ten tweede speelt de regelgever, denk aan de overheid of de Europese Unie, een grote rol in de uitdaging voor de toekomst. Er spelen veel belangen op internationaal niveau, zoals de Green Deal, maar ook moeten we blijven produceren met steeds minder input zoals kunstmest, water en gewasbeschermingsmiddelen.

Ook de wereld- en lokale markt is constant in beweging en ontwikkelt zich voortdurend. Dit is op zich goed, maar de keerzijde is dat het ook veel uitdagingen voor u met zich meebrengt. De onbalans in de keten wordt steeds groter. We moeten duurzamer gaan produceren. Het liefst lokaal of zelfs op eigen bedrijf. En ook wint biodiversiteit terrein in de veehouderijsector. Het is niet de vraag of je mee moet doen, maar hoe?

Sector in beweging

De veehouderijsector verandert zelf ook, of we het nu willen of niet. Eigenlijk is dat een gevolg van de hiervoor genoemde punten. Maar ook op uw bedrijf is er de afgelopen jaren of in de toekomst veel veranderd. De kostprijs blijft daarbij een speerpunt, melk en vlees en andere producten moeten wel voldoende opleveren om zodanig ook te kunnen blijven investeren voor de toekomst. De bedrijven worden ook steeds groter, terwijl de wetgeving enkele zaken weer uitdagender maakt voor u als veehouder.

GOM = genetica x omgeving x management

De opbrengst van uw ruwvoerteelt, zoals gras, is afhankelijk van drie factoren: genetica, omgeving en management (GOM). Samen moeten die optimaal zijn om 100 procent opbrengst te kunnen behalen.

De omgeving, oftewel de bodem, het weer en andere externe omstandigheden zijn zaken waar u geen invloed op kunt uitoefenen. Het management ligt in de handen van u als veehouder, samen met uw loonwerker. Op deze twee kunnen wij als DLF weinig invloed uitoefenen. Maar wij kunnen u wel de beste genetica bezorgen, waardoor u één van de drie factoren al getackeld heeft. Namelijk de nieuwste en beste grasrassen die er op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn.

Door aan de start al te beginnen met de beste genetica heeft u al een voorsprong. Door ook nog uw management hier perfect op af te stemmen kunt u gaan voor de best mogelijk opbrengst op uw bedrijf.

Factoren die van invloed zijn op de ruwvoerteelt
Factoren die van invloed zijn op de ruwvoerteelt

Meer mogelijkheden door onderzoek

DLF is een graszadenbedrijf dat wetenschappelijk gedreven is, dat wil zeggen dat we alles willen testen en onderzoeken. Over de volgende vier onderwerpen doet DLF al langere tijd of sinds kort onderzoek.

Eiwit
In ons laboratorium onderzoeken wij al onze rassen op kwaliteit. Daarbij wordt ook gekeken naar het eiwitgehalte. Als u meer eiwit nodig heeft en zelf wilt gaan telen, kan dat op verschillende manieren. Kies voor eiwitrijkere soorten zoals luzerne en klaver of kies voor een grasmengsel met een hoger eiwitgehalte. Ook is het van belang om de benutting van de eiwitten zo hoog mogelijk te krijgen. Door beter verteerbaar gras komt er ook meer eiwit tot benutting in de koe.

Droogte
Al bijna een eeuw lang meten we opbrengst boven de grond. Maar wat er nu onder de grond met en grasplantje gebeurt, was altijd nog onduidelijk. DLF heeft de afgelopen jaren veel onderzoek kunnen doen met de nieuwe RadiMax-faciliteit, waarmee we door middel van camera’s onder de grond de wortels kunnen monitoren en onderzoeken, tot wel 3 meter diep. Daaruit hebben we veel geleerd over de structuur van het wortelstelsel. Met name dat niet alleen de lengte of diepte belangrijk is, maar ook de massa of het volume van de wortels.

Om zeker te zijn van opbrengst tijdens droogte kunt u aan verschillende oplossingen denken. Gaat u liever voor zekerheid? Kies dan voor een vroegere opbrengst in het voorjaar, hiermee bent u simpelweg de droogte voor en is al 50 procent van de opbrengst veiliggesteld, mocht er een droge zomer komen. Ook kunt u kiezen voor robuustere grasmengsels met andere grassoorten of vlinderbloemigen.

Energie
Het meten van energie doen we op verschillende manieren. Energie bestaat namelijk uit diverse eigenschappen die we kunnen meten met onze NIRS-scanner op de Haldrup-oogstmachines op onze veredelingsbedrijven. Hierdoor weten we direct de opbrengst, het drogestofgehalte en de eigenschappen van het ras.

Wil je als veehouder meer energie, dan kan dit door meer ton droge stof van een hectare te halen. Of door ervoor te zorgen dat elke kilogram gras beter benut wordt. Ook hier speelt de celwandverteerbaarheid een grote rol. Hoe beter de celwand verteerd kan worden, hoe mee energie er beschikbaar komt voor de koe en daarnaast verhoogt het de grasopname.

Biodiversiteit
Dit is een nieuw en actueel item. Toch doen we er een aantal jaren onderzoek naar in Nederland. Denk aan verschillende soorten klavers, maar ook kruiden zoals cichorei en smalle weegbree. Samen met gras draagt dit bij aan een verhoogde biodiversiteit. Natuurlijk is het afhankelijk aan het doel van de teelt of je veel of weinig kruiden en klavers gebruikt.

Uitdagingen voor de veehouderij

Combineren voor maximale opbrengst

Binnen bovengenoemde speerpunten kan oneindig gecombineerd worden. U moet deze items zien als 4 draaiknoppen, die met elkaar in verbinding staan. Zo zal een keuze voor meer eiwit direct invloed hebben op de hoogte van de overige 3 items. Heeft u minder behoefte aan droogteresistente rassen, dan kunt u meer halen uit grasopname door celwandverteerbaarheid. Op deze manier kunt u het ruwvoer nauwkeurig afstemmen op uw persoonlijke behoefte en zo de uitdagingen binnen uw bedrijf op de juiste manier aangaan.