Pak droogteschade van gras aan

Droogte schade
Droogteschade

De afgelopen zomer heeft zijn invloed gehad op het grasland. De aanhoudende droogte heeft ervoor gezorgd dat percelen het zwaar te verduren kregen, waardoor het grasland niet de beoogde opbrengst en kwaliteit had die gebruikelijk is. Om te zorgen dat het gras zo sterk mogelijk de komende winter in gaat, is het verstandig om nu schade van droogte aan te pakken.

Groen gras is niet altijd goed gras

Hoewel het gras er nu wel weer groener uitziet, wil dit nog zeker niet zeggen dat het perceel volledig hersteld is van de zomerdroogte en het gras van optimale kwaliteit is. Wanneer er beter naar het grasbestand gekeken wordt, kan blijken dat het percentage onkruiden en slechte grassen in de afgelopen tijd toegenomen is, wat op de kwaliteit van het ruwvoer drukt.

Voorbereiden op gras

Om te zorgen dat het grasland weer beter van kwaliteit wordt en gezond de winter in gaat, zal nu actie ondernomen moeten worden. Om hiervoor te zorgen zal het grasland doorgezaaid moeten worden en ‘voorbereiding’ is daarbij het sleutelwoord.

Om te zorgen dat de dode en slechte grassen verwijderd worden, is het aan te raden om het perceel eerst te eggen. Tevens zorgt eggen voor lucht en ruimte in de zode, verwijdert het overtollig dood materiaal en geeft het ruimte aan de nieuwe grassen om beter te kunnen groeien.

Doorzaaien zorgt ervoor dat het perceel wordt opgevuld met nieuwe grasrassen die zorgen voor een efficiëntere en hogere productie en die het zwakke grasland stevigheid en draagkracht zullen bieden. Daarnaast worden kosten bespaard wanneer er gekozen wordt voor doorzaaien in plaats van het vernietigen en opnieuw inzaaien van het volledige perceel.

Het juiste mengsel

Het graszaadmengsel DoorzaaiMax ProNitro is speciaal ontwikkeld door DLF voor het doorzaaien van grasland.

Het mengsel bestaat uit Engels raaigras diploïd en tetraploïd. De diploïde zaden zijn gecoat met de stikstofcoating ProNitro, waardoor ze even zwaar zijn als de tetraploïde zaden en daarnaast zorgt de stikstofcoating voor een nog snellere opkomst. Dit resulteert in een betere vestiging van het gehele mengsel.

Meer weten over het doorzaaimengsel van DLF?