Probeer het zelf: grondgebonden eiwit produceren

Eiwitrijk grasland
Eiwitrijk grasland

Het lokaal produceren van eiwit brengt vele voordelen met zich mee. Het is echter nog niet zo makkelijk om dit in het huidige bouwplan in te passen. Om u hiermee verder te helpen biedt DLF verschillende oplossingen aan. Zo kunt u luzerne of een gras-luzernemengsel telen daar waar u normaal alleen gras teelde.

Op deze manier kunt u door een kleine aanpassing van uw bouwplan zelf meer grondgebonden eiwit produceren. EiwitMax is speciaal hiervoor ontwikkeld. Hiermee haalt u kwalitatief goed ruwvoer met een hoog eiwitgehalte van uw perceel.

De voordelen van mengsels

Wat zijn de voordelen van een luzerne-, gras- en klavermengsel ten opzichte van luzerne-monoteelt?

  • Betere beginontwikkeling
  • Minder last van onkruid
  • Betere inkuilbaarheid
  • Goede drogestof- en eiwitopbrengst (vergeleken met alleen gras)
  • Optimale energie/eiwit-ratio in het rantsoen
  • Smakelijker en daardoor een hogere drogestofopname
  • Minder last van roest in het najaar
     

Luzerne en Festulolium de perfecte combi voor grondgebonden productie

EiwitMax is een mengsel van hoogproductief gras, luzerne en klavers. Het mengsel is uitsluitend te gebruiken voor maaipercelen en helpt om meer eigen eiwit te produceren. Uit proeven blijkt dat een mengsel van luzerne en Festulolium zorgt voor: een goede drogestofopbrengst, een goed eiwitgehalte en een goede verteerbaarheid. Daarnaast blijkt ook dat de drogestofopname van een gras/luzerne/klaverkuil meestal hoger is dan van een standaard graskuil. Zo krijgt u het beste van beide.

Hoe teel ik een gras-luzernemengsel?

Extra bemesting gedurende het seizoen kan noodzakelijk zijn, afhankelijk van de behoefte van het gewas.

Teelteigenschappen

Luzerne en klavers binden stikstof uit de lucht. EiwitMax heeft daarom minder stikstof nodig tijdens de groei. Een perceel dat 50% vlinderbloemige gewassen bevat, kan zorgen voor een besparing van circa 100 tot 150 kg N per hectare.

Maaien

De ideale stoppellengte is 7 à 8 cm. Bij luzerne is het belangrijk om net boven de jonge uitlopers te maaien om uitdunning te vermijden. Maaien onder natte omstandigheden en het berijden met te zware landbouwmachines kan enige gewasschade opleveren. Maai het mengsel als bij de luzerne 10% van de knoppen zichtbaar is. Te vroeg maaien geeft een trage hergroei. Maai niet tussen half september en half oktober in verband met de aanvulling van ondergrondse wortelreserves. Dit komt de persistentie en levensduur van de luzerne ten goede.

Inkuilen

Voor een mengsel gras/luzerne/klaver geldt: geen te zware snede (< 3.5 ton ds/ha) en een korte veldperiode. Maak bij voorkeur gebruik van een maaier-kneuzer, inkuilen rond de 35-40% ds geeft de beste resultaten. Bij een te hoog drogestofgehalte riskeert men extra bladverliezen, met name van de luzerne en klavers. Bewerk het gemaaide perceel niet te intensief (liefst één maal schudden en dan opharken).

Lees hier meer productinformatie over EiwitMax, het mengsel voor grondgebonden eiwitproductie!