Productie behouden in tijden van droogte

In een droge periode is duidelijk te zien dat het gras hier last van heeft. De productie daalt daardoor en het gras gaat doorschieten waardoor ook de voederwaarde lager is. Een gras/luzerne/klaver-mengsel kan echter oplossing bieden. De synergie van deze soorten zorgt ervoor dat het mengsel beter om kan gaan met de droogte en hitte. Dit komt met name omdat luzerne en rode klaver dieper wortelen en dus in tijden van droogte blijven groeien, de grassen kunnen hier dan ook op meeliften.

De voordelen van een divers weidemengsel (gras en vlinderbloemigen):

 • Betere droogte- en hittetolerantie
 • Productiezekerheid in extreme omstandigheden
 • Betere inkuilbaarheid
 • Goede drogestof- en eiwitopbrengst (ten opzichte van een grasmengsel)
 • Betere energie/eiwit-ratio in het rantsoen
 • Smakelijker en daardoor een hogere drogestofopname
 • Minder last van roest in het najaar
   

Festulolium en luzerne de perfecte combi voor grondgebonden eiwitproductie

EiwitMax is een mengsel van hoogproductief gras (Festulolium), luzerne en klavers. Het mengsel is uitsluitend te gebruiken voor maaipercelen en helpt om meer eiwit van eigen land te produceren. Uit proeven blijkt dat een mengsel van luzerne en Festulolium zorgt voor een goede drogestofopbrengst, een goed eiwitgehalte en een goede verteerbaarheid.

Waarom luzerne?

Luzerne komt veel voor in gebieden met een gematigd klimaat en kan goed tegen warmte. Het gewas vormt diepe wortels, waardoor luzerne goed groeit op erg droge gronden. Het is een erg productief vlinderbloemig gewas met een hoge voedingswaarde. In het voorjaar heeft luzerne een vroege groei en een snel herstellend vermogen na een maaisnede. Luzerne kan gebruikt worden als hooi (structuurbron) en is goed te mengen met grassen om in te kuilen. Het is daardoor goed te gebruiken als ruwvoer wanneer meer eiwit gewenst is. Ook is luzerne, vanwege zijn diepe beworteling en stikstofbindend vermogen, zeer geschikt voor het volggewas.

Teelttips

Bemesting

 • Luzerne en klavers binden stikstof uit de lucht. EiwitMax heeft daarom minder stikstof nodig tijdens de groei. Een perceel dat 50 procent vlinderbloemige gewassen bevat, kan zorgen voor een besparing van circa 100 tot 150 kg N per hectare.
 • Geef bij inzaai een startgift van 20 tot 30 kg stikstof per hectare.
 • Geef jaarlijks een gift van 50 m3 rundveedrijfmest. Dit bevat meestal voldoende fosfaat voor een volledig productiejaar. Eventueel kan dit gegeven worden in twee giften van 25 m3. Breng dan de eerste bemesting aan in het vroege voorjaar (maart) wanneer het gewas nog in rust is en de tweede bemesting na de eerste of tweede snede. Belangrijk is dat de tweede drijfmestgift zo snel mogelijk na de oogst gegeven wordt (liefst de dag erna), om de uitlopers zo min mogelijk te beschadigen. Luzerne en klavers zijn erg kali-behoeftig, dus een extra kali-gift is belangrijk. Zorg bij inzaai dat de pH van de grond op minimaal 5,5 is en dat de grond goed doorwortelbaar is (geen storende lagen).
   

Maaien

 • De ideale stoppellengte is 7 à 8 cm. Bij luzerne is het belangrijk om net boven de jonge uitlopers te maaien om uitdunning te vermijden.
 • Maaien onder natte omstandigheden en het berijden met te zware landbouwmachines kan enige gewasschade opleveren.
 • Maai het mengsel als bij de luzerne tien procent van de knoppen open zijn. Te vroeg maaien geeft een trage hergroei. Maai niet tussen half september en half oktober in verband met de aanvulling van ondergrondse wortelreserves. Dit komt de persistentie en levensduur van de luzerne ten goede.
   

Inkuilen

 • Voor een mengsel gras/luzerne/klaver geldt: geen te zware snede (< 3.5 ton ds/ha) en een korte veldperiode. Maak bij voorkeur gebruik van een maaier-kneuzer, inkuilen rond de 35 tot 40 procent ds geeft de beste resultaten. Bij een te hoog drogestofgehalte riskeert men extra bladverliezen, met name van de luzerne en klavers.
 • Bewerk het gemaaide perceel niet te intensief (liefst één maal schudden en dan harken).
 • Indien de doelstelling structuurrijk ruwvoer is, kan er droger worden ingekuild, tot 70% ds en is het raadzaam om er balen van te maken. Die kunnen dan desgewenst aan het jongvee, droogstaande koeien of als aanvulling voor het rantsoen van de melkkoeien gevoerd worden.

Lees hier meer productinformatie over EiwitMax, het mengsel voor productie zekerheid in extreme omstandigheden