Scheur en vernieuw uw grasland nu

Grasland scheuren
Grasland scheuren

De extreme droogte van de afgelopen maanden heeft ervoor gezorgd dat er veel schade is ontstaan aan het grasland. Heeft uw perceel extreme schade opgelopen, zaai uw perceel dan nu opnieuw in.

Met de vrijstelling (onder bepaalde voorwaarden) voor scheuren op löss- en zandgrond heeft u de mogelijkheid om uw perceel helemaal te vernieuwen. De bodem heeft nu de juiste temperatuur en zodra er voldoende regen komt, kan het gras zich nog voor de winter goed ontwikkelen.

Beoordeel uw grasland

  • Is het aandeel open plekken groter dan 10 procent, dan is het noodzakelijk om door te zaaien. De zode kan zich dan weer herstellen zodra er regen valt en slechte grassen en onkruiden krijgen minder kans.
  • Bestaat uw grasland voor minder dan 60 procent uit goede grassen of is het aandeel open plekken meer dan 40 procent, dan adviseren we om het grasland te vernieuwen. Hierdoor bent u volgend jaar verzekerd van een goede ruwvoerproductie.

 

Opheffing scheurverbod

Is uw grasland niet meer te redden, dan kunt u nu gebruikmaken van de vrijstelling om grasland te scheuren op löss- en zandgrond. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om uw perceel opnieuw in te zaaien. Zo bent u volgend jaar weer verzekerd van voldoende ruwvoer.

Grasland scheuren: onder welke voorwaarden?

1. Klei- en veengrond
Grasland scheuren en inzaaien is toegestaan tot 15 september zonder melding bij RVO.

2. Zand- en lössgrond
Grasland scheuren is toegestaan tot 15 september als:

  • schade is ontstaan door droogte of vraat van dieren die in de graszode leven;
  • uit een rapport van een schade-expert blijkt dat er ten minste 25 procent opbrengstderving wordt verwacht;
  • de vernietiging uiterlijk 31 augustus aan RVO is gemeld;
  • herinzaai uiterlijk plaatsvindt op 15 september.

Grasland scheuren voor derogatiebedrijven (zonder vrijstelling) is toegestaan tot 31 augustus en moet vooraf gemeld worden bij RVO. De stikstofnorm wordt echter met 50 kg/N gekort op deze percelen.

Check altijd de website van RVO.nl voor de laatste info.

Check de graskwaliteit met de Grasland-APK App!

Hoe staat het met de kwaliteit van uw grasland? Moet u nu doorzaaien of liever opnieuw inzaaien? Vragen waar u iedere keer mee blijft worstelen, maar die u eigenlijk in enkele minuten zelf kunt beantwoorden met de Grasland APK van DLF.

De app is beschikbaar voor zowel Android-gebruikers als iOS-gebruikers.
Download de app gratis in de Google Playstore of in de AppStore van Apple.