Stikstofcoating helpt bij betere beworteling

Door direct voedingsstoffen bij het net gezaaide grasplantje aan te bieden wordt ontkieming en wortelsetting versneld en versterkt. DLF biedt deze optie door middel van een coating om het graszaad.

Een geplant graszaadje gaat bij de ontkieming meteen op zoek naar voedingsstoffen om zo een start te maken met de groei. Door die benodigde voedingsstoffen direct aan te bieden waar de ontkieming start, gaan de wortelsetting en daarmee de groei veel eerder van start.

Om dit principe in praktijk te brengen ontwikkelde DLF een coating voor het graszaad, genaamd ProNitro. In deze coating zit tot 15 procent stikstof, dat direct bij het zaadje vrijkomt.

Vier keer effectiever
‘Als je 55 kilo ProNitro-gecoat graszaad per hectare zaait, komt dit overeen met het breedwerpig bemesten van 35 kg stikstof. Je brengt  met deze coating de stikstof (N) direct bij het ontkiemende plantje’, licht ontwikkelaar Giovanny Lopez van DLF toe.

‘Uitvoerig onderzoek laat zien dat deze methode tot vier keer toe effectiever is dan de klassieke bemesting met kunstmest en drijfmest. Uitspoeling wordt hiermee gereduceerd tot een minimum.’ De coating is 100 procent afbreekbaar en bestaat uit een bindingsmiddel en een snel en langzaam vrijkomende N-component.

Minder onkruiddruk
‘Doordat het zaad direct voeding krijgt, wortelt en groeit het eerder en beter’, vervolgt Lopez. ‘Na zes weken heb je 30 procent langere wortels en 34 procent meer planten bij gebruik van evenveel zaden.’

‘Door de snellere groei krijgt onkruid veel minder een kans. Natuurlijk is het gecoate zaad enigszins duurder, je zaait immers meer product, maar die meerprijs weegt dubbel en dwars op tegen de extra voordelen: minder droogtestress en meer opbrengst. Bij doorzaaien van het grasland is dit ook een groot voordeel.’