Verlies geen maisopbrengst door het juiste vanggewas

U kunt het vanggewas tegelijk inzaaien met de mais, als onderzaai in de mais of na de maisteelt inzaaien. Het grote voordeel van tegelijk inzaaien en onderzaai is dat de mais niet vóór 1 oktober geoogst hoeft te worden en er dus geen opbrengstverlies hoeft te zijn.

Daarnaast staat er vanaf dag één na de oogst meteen een vanggewas dat uitspoeling tegengaat.

Mais blijft de hoofdteelt
Uit onderzoek van Grondig boeren met mais in Brabant bleek dat de keuze voor een specifiek rietzwenktype bij gelijktijdige zaai invloed heeft op de maisopbrengst. Snelgroeiend rietzwenk was namelijk erg snel en agressief,  waardoor het te veel massa vormde en de mais sterk in groei achterbleef.

Daartegenover stond dat de mais nagenoeg geen schade ondervond van het traaggroeiend rietzwenk en dat de maisopbrengst zo goed als gelijk was als bij nazaai.

Houd dus altijd in gedachten dat het vanggewas in dienst moet staan van de mais en niet andersom.

Traaggroeiend rietzwenk
Bron: Grondig boeren met mais Brabant (ontwikkeling op 30 september 2019)

Conclusie 

  • Snelgroeiend rietzwenk gaat flink ten koste van de maisopbrengst (zowel drogestofgehalte als zetmeel)
  • De maisopbrengst is bij traaggroeiend rietzwenk en bij nazaai nagenoeg gelijk.

Om zo min mogelijk opbrengst te verliezen is het dus van belang om te kiezen voor een traaggroeiend rietzwenk.

Voor het juiste product kan DLF hierbij uitkomst bieden, want door de vele proeven in zowel Nederland als België is DLF gespecialiseed in deze vorm van onderzaai. Neem bijvoorbeeld het product Rietzwenk Onderzaai, dat volledig bestaat uit traaggroeiend rietzwenk. De mais kan zich het beste ontwikkelen en u heeft met dit mengsel toch een geslaagd vanggewas.

Lees meer over onze vanggewassen