Voederbiet is terug van weggeweest

Tien jaar geleden was de voederbiet bijna verdwenen in de landbouw. Maar de afgelopen jaren is er een enorme opmars van dit gewas gaande en is de voederbiet terug van weggeweest. Maar waarom is de voerderbiet het perfecte gewas voor de veehouder voor de komende 10 jaar?

Voerderbieten zijn een uitstekende bron van energie voor in het rantsoen van de koe. Naast dat een voederbiet veel opbrengt, is het ook een sterk en robuust gewas. Zelfs met extreem droge periodes kan hij het mijn zijn wortels goed volhouden en in het najaar nog veel van de gemiste groei inhalen.

Voordelen van de voederbiet:

  Hoge drogestofopbrengst per ha
  Opbrengst zekerder bij moeilijke weersomstandigheden
  Lange groeiperiode, goed vanggewas voor stikstof!
  Verruiming van het bouwplan (gewasrotatie) > ziektedruk en probleemonkruiden
  Hoge energiewaarde: 1000 vem per kg ds (15% as)
  Bevordert de opname en smakelijkheid
  Verhoogt de melkopbrengst
  GLB-eisen > derde gewas

Bergman

Voor voedergewas en biogas

Eigenschappen:
  Rhizomanie-tolerant
  Hoge drogestofopbrengst
  Drogestofgehalte van 22% in de wortels
  Gelijkmatige hoogte boven de grond (ca. 6 cm)

Meer info over Bergman
 

Bangor

Vlotte en hoge prestaties

Eigenschappen:
  Drogestofgehalte van 18% in de wortels
  Zeer gladde wortel
  Gemakkelijk te oogsten
•  Zeer laag grondtarra

Meer info over Bangor