Wanneer is grasland doorzaaien noodzakelijk?

Nu de winter weer voorbij is en het voorjaar is begonnen, is het van belang om uw grasland goed te beoordelen. Als er schade is ontstaan, is het belangrijk om op het juiste moment door te zaaien. Dit betekent: zodra het perceel het toelaat en er genoeg draagkracht is, kan men doorzaaien. Dus begin niet te laat, want dan groeit het gras al volop. 

Doorzaaitips

  • Zaai door wanneer de grond voldoende draagkracht heeft en de temperatuur nog laag is. Hierdoor heeft het gras meer kans om zich goed te ontwikkelen.
  • Gebruik een speciaal doorzaaimengsel voor een betere aanslag. DoorzaaiMax ProNitro zorgt voor een extra sterke en snellere vestiging door de stikstofcoating op het graszaad.

Waarom kiezen voor ProNitro® gecoat graszaad?

  • Het geeft een sterkere en snellere vestiging.
  • De stikstofcoating voedt het zaad en niet de onkruiden.
  • Het geeft gemiddeld 30 procent meer gekiemde planten.
  • De groei van de wortels en scheuten is beter.
  • De stresstolerantie is beter.

Bekijk welke voordelen ProNitro graszaadcoating nog meer heeft.

Tien jaar lang dezelfde kwaliteit en opbrengst

Door het perceel jaarlijks goed te onderhouden en waar nodig door te zaaien, is het goed haalbaar om een blijvend grasland tien jaar dezelfde kwaliteit en opbrengsten te laten behouden.
Een blijvende weide heeft na verloop van tijd vaak niet dezelfde standvastigheid, waardoor de ruwvoeropbrengst van het perceel terugloopt. Doorzaaien van deze blijvende graslanden met de allernieuwste grasrassen zorgt voor een betere kwaliteit en opbrengst van het grasland.
Voor het doorzaaien van nieuw blijvend grasland is het mengsel DoorzaaiMax ProNitro speciaal ontwikkeld. De combinatie van diploïde ProNitro gecoate grasrassen en sterke tetraploïde grasrassen maakt dit tot een sterk en krachtig mengsel om door te zaaien.
De ProNitro-coating met stikstof zorgt voor een snellere opkomst van nieuwe grasplantjes dan bij een gewoon voedergrasmengsel. Dit mengsel bevat nieuwe genetica, die zorgt voor een gezonder, ziekteresistenter en droogtetoleranter grasland met meer opbrengst.

Weet u niet of uw grasland van goede kwaliteit is? Download dan de Grasland-APK-app voor iOS of Android.