Wanneer moet ik mijn grasland doorzaaien?

Valt de schade aan uw grasland mee en is het nog enigszins groen? Dan kunt u het beste uw perceel nu doorzaaien. De concurrentiekracht van de bestaande graszode is nu laag en de bodemtemperatuur is hoog voor een goede kieming. 

Na de extreme droogte begint het gras zich langzaam te herstellen. De komende weken is dan ook het perfecte moment om het grasland door te zaaien.
De bodemtemperatuur is nu ideaal voor een snellere kieming en de concurrentiekracht van de bestaande graszode is laag. Hierdoor kan het nieuwe grasplantje zich beter doorontwikkelen. Zodra de regen komt, zal het snel te nat worden om nog goed te kunnen doorzaaien. Neem geen risico en zaai nu door.

Langer grasland scheuren vanwege droogteschade

  • Op zand- en lössgrond mag u met en zonder derogatie grasland scheuren tot 20 september en uiterlijk inzaaien tot 21 september.
  • Op de klei- en veengrond mag u dit jaar vanwege de extreme droogte van 16 tot 30 september ook uw grasland scheuren en opnieuw inzaaien.

Kijk voor de actuele voorwaarden op RVO.NL

Waarom doorzaaien?

Goed grasland is de basis voor een rendabele melkproductie. Een lagere kwaliteit van het ruwvoer betekent immers hogere voerkosten om de melkproductie op peil te houden. Wanneer er genoeg ruwvoervoorraad is en de opbrengst redelijk blijft, lijkt de noodzaak voor graslandvernieuwing vaak minder.
Het motto: ‘Het wordt toch wel weer groen’ kan al snel negatieve gevolgen hebben. De kwaliteit kan flink tegenvallen door het toegenomen aandeel slechte grassen. Kijk daarom altijd kritisch naar uw eigen grasland. Nu de ruwvoervoorraad bij veel veehouders erg laag is, is het van belang dat het grasland wordt hersteld, zodat de productie voor volgend jaar weer optimaal is.

Doorzaaitips

  • Is het aandeel open plekken groter dan 10 procent, dan is het noodzakelijk om door te zaaien. De zode kan zich dan weer herstellen zodra er regen valt en slechte grassen en onkruiden krijgen minder kans.
  • Het is aan te raden de slechte grassen eerst te verwijderen met een wiedeg of kort te maaien en daarna op te rapen.
  • Percelen met klaver of luzerne zullen er nog groener uitzien vanwege de diepe penwortel van deze gewassen. Beoordeel hier goed het aandeel vlinderbloemigen en stem hier uw doorzaaikeuze op af.

NB: bestaat uw grasland voor minder dan 60 procent uit goede grassen of is het aandeel open plekken meer dan 40 procent, dan adviseren we om het grasland te vernieuwen.

Check altijd de website van RVO.nl voor de laatste info.

Effectief doorzaaien in augustus

Check de kwaliteit van uw grasland met de Grasland-APK App!
Hoe staat het met de kwaliteit van uw grasland? Moet u nu doorzaaien of liever opnieuw inzaaien? Vragen waar u iedere keer mee blijft worstelen, maar die u eigenlijk in enkele minuten zelf kunt beantwoorden met de Grasland APK van DLF.

De App is beschikbaar voor zowel Android gebruikers als voor de iOS gebruikers.
Download de App GRATIS in de Google Playstore of in de AppStore van Apple.