Wat biedt DLF Fiber Energy voor de melkveehouder?

DLF Fiber Energy-grassen hebben beter verteerbare celwanden dan normaal gras. Dit verhoogt de opname en benutting van energie uit gras, met als uiteindelijk resultaat een hogere melkproductie van de koeien. Tegelijkertijd leidt de verbeterde verteerbaarheid er ook toe dat koeien bij de verwerking van het gras minder methaan uitstoten.

De verteerbaarheid van gras wordt echter bepaald door verschillende factoren zoals het maaimoment, de weersomstandigheden en de bemesting.

Verschillen in verteerbaarheid

Afgezien van deze factoren weten we dat er ook een genetisch verschil in verteerbaarheid is tussen rassen.

Bij het telen en onderzoeken onder dezelfde omstandigheden meten we verschillen in verteerbaarheid over alle sneden. Verbeterde celwandverteerbaarheid zorgt voor een hogere voederwaarde van elke kilogram die de koe in gaat. Het verhoogt de maximale opname en geeft meer energie van dezelfde kilogram gras.

Naast goede opbrengst, standvastigheid en roestresistentie heeft u als veehouder nog iets om uit te kiezen. Gras met een unieke voederwaarde gebaseerd op een betere verteerbaarheid.

DLF Fiber Energy-grassen

  • De 1% betere celwandverteerbaarheid verhoogt de melkproductie met gemiddeld een kwart liter melk per koe per dag
  • DLF Fiber Energy-grassen hebben een tot 8% betere celwandverteerbaarheid, wat gelijkstaat aan een verhoogde melkproductie van 2 liter per koe per dag
  • De voederwaarde is hoger: de koe haalt meer energie uit dit gras
  • De totale voeropname is hoger
  • De melk- en vleesopbrengst is hoger
  • De methaanuitstoot is lager
     

Bekijk hier de nieuwste voedergrasmengsels met DLF Fiber Energy-rassen.