Wees voorbereid op voorjaarsdroogte met droogtetolerante voedergrassen

Klimaatverandering heeft de droogtetolerantie van voerdergewassen in een stroomversnelling gebracht. Om te voorkomen dat er opbrengst verloren gaat in de vaker voorkomende voorjaarsdroogte, hebben we hiervoor aan speciale grassen gewerkt. De nieuwe grassoorten Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS kunnen ervoor zorgen dat de opbrengst stabiel blijft en er geen ruwvoertekort ontstaat in tijden van droogte. Diepere wortels met meer wortelvolume verbeteren ook de groei van nieuwe spruiten en dus het herstel na droogte.

Grassen lijken op geen enkele andere plant en zijn daarom uniek. De meeste planten en gewassen maken nieuwe scheuten vanuit bestaande takken, maar gras kan dit vanaf de grond, of als het moet, zelfs vanuit de wortels onder de grond. Dit is ook de reden dat een gras een meerjarig gewas is dat 4 à 5 keer per jaar geoogst kan worden en dan nog steeds genoeg energie bevat om te blijven hergroeien.
Maar de hergroei van gras is grotendeels afhankelijk van de wortels. Grassoorten en -rassen die een sterker wortelstelsel hebben, zullen dan ook sneller herstellen na een extreme voorjaars- of zomerdroogte. Deze herstellende eigenschap na droogte heeft het hele jaar een positief effect op de drogestofopbrengst. Het voorkomt de kopzorgen van te weinig ruwvoer en verdroogde percelen.

Noord-Europese voedergrassen kunnen slechter omgaan met droogte

Grassen die veredeld zijn voor Noord-Europa, zijn gewend aan een gematigd klimaat met veel neerslag. Denk hierbij aan Engels raaigras, dat in bijna elk grasland in Nederland en België voorkomt. Maar door de klimaatsveranderingen verandert het neerslagpatroon en ook de hoeveelheid neerslag. Dit zorgt ervoor dat extreme droogte in het voorjaar en de zomer, die we kennen uit Zuid-Europa, ook meer voorkomt in onze regio. Het is dan ook aannemelijk om ervan uit te gaan dat dit in de toekomst steeds vaker gaat voorkomen.

De sleutel om met deze droogte om te gaan is nog sterkere wortels. Bij een extreme zomerdroogte is de bodem vaak helemaal uitgedroogd tot diep onder in de bodem. Ook hier is dan vaak geen water meer te halen voor de wortels. Maar bij voorjaarsdroogte ligt dit wat anders. De bodem is onderin nog gevuld met water van afgelopen winter, waardoor er dus voldoende vocht is voor de grassen, mits de wortels voldoende diep zijn.
Daarom is het belangrijk om grassoorten te gebruiken die zo diep kunnen wortelen, om ook dit water te kunnen gebruiken. Een onderwerp dat DLF erg serieus neemt en waarom we al jaren onderzoek doen naar de wortelstructuur van grassen in onze hightech-wortelonderzoek-faciliteit RadiMax. Hierdoor hebben we meer inzicht gekregen in de verschillen tussen grassoorten en welke meer geschikt zijn voor een bepaald type droogte.

Bekijk hier de video over ons wortelonderzoek

Versla de droogte met Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS

Elke grassoort heeft zijn eigen droogte-overlevingsmechanisme. Hoe werkt dat dan precies zul je je afvragen? Tijdens een periode van droogte stopt gras met groeien. Dit heeft twee oorzaken: ten eerste heeft de plant water nodig en ten tweede moet het niet te warm zijn. Wanneer je ervoor kunt zorgen dat de plant nog steeds water krijgt door middel van sterkere en diepere wortels, zal hij genoeg vocht hebben om te overleven of zelfs te blijven groeien. Ook helpt het de plant om koeler te blijven, zodat hij niet verbrandt door de warmte.
Grassoorten zoals Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS hebben een veel sterker en dieper wortelstelsel dan bijvoorbeeld Engels raaigras en timothee. Hierdoor blijven graslanden met deze soorten langer groen en bieden ze meer opbrengstzekerheid. Een bijkomend voordeel is dat deze soorten ook efficiënter mineralen en voedingstoffen uit de bodem kunnen opnemen. Het grotere wortelvolume zorgt ook voor een hogere koolstofvastlegging in de bodem en een verbeterde bodemstructuur.

De twee Festulolium-typen Raaigras PLUS en Rietzwenk PLUS combineren een hoge droogtetolerantie met voordelen als een goede voederwaarde en een hoge drogestofopbrengst. Het is dus van groot belang om het juiste voedergrasmengsel te kiezen, zodat u verzekerd bent van een stabiele opbrengst door het jaar heen, of het nu droog is of niet.

Lees meer over onze PLUS-grassen