Welke gewassen gaat u telen voor een toekomstbestendige veehouderij?

Als veehouder wordt u met een groot aantal uitdagingen geconfronteerd. Wet- en regelgeving rondom klimaat, natuur en milieu worden steeds verder aangescherpt. Deze wijzigingen in regelgeving en aanscherping van doelstellingen zijn van directe invloed op uw veehouderij.

Wat zijn de uitdagingen voor de veehouderij?

Een van de uitdagingen voor veehouderijen is het aandeel eiwit van eigen land, wat omhoog moet. Dat betekent dat u minder eiwitrijk voer mag aankopen. Op dit moment moet een groot deel van de veehouderijen nog een flinke slag maken om de doelstelling van 65% eiwit van eigen land te halen. Daarnaast moet de uitstoot van stikstof en broeikasgassen verder omlaag. Tegelijkertijd moet de biodiversiteit herstellen en de waterkwaliteit verbeteren. Niet alleen de toenemende milieuregels vormen een uitdaging voor u als veehouder, ook veranderingen in het weer als gevolg van klimaatverandering hebben directe impact op de kwaliteit en de opbrengst van uw ruwvoerproductie. De toename van voorjaars- en zomerdroogte vraagt om robuuste zaden en gewassen, die ook in een droog voorjaar kiemen en productief blijven tijdens droge zomers.

De boodschap is duidelijk: de uitdagingen waar u voor staat zijn niet gering en er zal de komende jaren veel veranderen. Vraagt u zich daardoor wel eens af hoe u in de toekomst kunt blijven voldoen aan steeds strengere milieuwet- en regelgeving, uw ruwvoerproductie op peil kunt houden tijdens weersextremen en tegelijkertijd een winstgevende melkveehouderij kunt behouden?

DLF ruwvoer bouwstenen: welke gewassen gaat u in de toekomst telen?

Voor een toekomstbestendige veehouderij, die duurzaam én winstgevend is, is het belangrijk om goed na te denken over uw bouwplan en de gewassen die u gaat telen. Een stabiele en kwalitatieve ruwvoerproductie vormt namelijk de basis voor een rendabele veehouderij. Om het voor u zo inzichtelijk mogelijk te maken hoe u uw ruwvoerproductie kunt optimaliseren, introduceren wij DLF ruwvoer bouwstenen.

Door te schuiven met de losse bouwstenen blijken er oplossingen te zijn voor elke uitdaging binnen de veehouderij

Binnen dit concept kunt u uw bouwplan als losse bouwstenen zien, waarbij elke bouwsteen een aspect uit uw ruwvoermanagement vertegenwoordigt. U heeft de keuze uit eiwit, energie, smakelijkheid en gezondheid. U kunt de losse bouwstenen naar eigen inzicht inzetten om de ruwvoerproductie op uw bedrijf te optimaliseren. Het bouwstenen concept maakt het mogelijk om in te spelen op de individuele uitdagingen op uw bedrijf. Zo zal de ene veehouderij een grote behoefte hebben aan eiwit en hiervoor enkele bouwblokken met klavers en luzerne binnen het bouwplan inzetten. De ander zal meer behoefte hebben aan energie, waarbij men kan denken aan voederbieten en hoog verteerbare grassen. Zo laten de DLF ruwvoer bouwstenen u zien hoe aanpassingen in uw bouwplan de winstgevendheid van uw bedrijf kunnen vergroten, terwijl u tegelijkertijd inspeelt op duurzaamheidsdoelstellingen.

Een voorbeeld ter verduidelijking

De familie Klaver uit het Zuid-Hollandse Abbenbroek heeft melkveebedrijf “De Oude Knotwilg” met 135 melkkoeien en 60 hectare landbouwgrond die als volgt is ingedeeld:

  • 14 hectare grasland om te beweiden
  • 36 hectare grasland om te maaien
  • 10 hectare maïs

Melkveehouder Klaver heeft jaar na jaar te maken met een ruwvoer- en eiwittekort. Om dit tekort aan te vullen worden producten gekocht die de rantsoenprijs – en daarmee de kostprijs van de melk – flink opdrijven. Hij wil de kostprijs van zijn rantsoen omlaag brengen door meer eigen ruwvoer te telen, meer eiwit en meer energie van eigen land te halen.

De nieuwe situatie:
De bouwblokken helpen hem meer efficiënt gebruik te maken van zijn landbouwgrond, daarom gaat hij zijn 60 hectare grond opnieuw indelen:

  • 10 hectare grasland om te beweiden
  • 24 hectare gras/rode klaver om te maaien
  • 16 hectare gras/luzerne om te maaien
  • 7 hectare maïs
  • 3 hectare voederbieten

Zijn bouwplan voldoet aan de derogatieregeling, omdat hij meer dan 80% grasland heeft. De toevoeging van rode klaver en luzerne brengen het eiwitgehalte in het ruwvoer omhoog, waardoor minder eiwitrijke producten hoeven worden aangekocht. Tegelijkertijd vergroten deze gewassen de opbrengstzekerheid, doordat ze zeer droogtetolerant zijn en ook in droge periodes productief blijven. Bovendien kan, door de toevoeging van klaver en luzerne, de stikstofgift omlaag. Deze vlinderbloemigen binden stikstof uit de lucht en geven dit af aan de bodem. Kortom: klaver en luzerne voorzien het grasland van zijn stikstofbehoefte. Zo gaat de milieu-impact omlaag en bespaart melkveehouder Klaver op de kostprijs van zijn melk.

Hij kiest voor voederbieten omdat dit gewas de hoogste energie (VEM) en drogestofopbrengst geeft. Hierdoor stijgt zijn totale ruwvoer- en energieopbrengst. Bovendien zijn ook voederbieten zeer droogtetolerant waardoor melkveehouder Klaver zeker kan zijn van een hoge opbrengst. Tot slot zijn voederbieten, door hun lange groeiseizoen, een goed vanggewas voor stikstof. Voederbieten zijn daarom ook een goede keuze om de milieu-impact te verlagen.

Wat kunnen de DLF-bouwstenen betekenen voor uw bedrijf?

Wat zijn de grootste uitdagingen binnen uw bedrijf? Wilt u meer eiwit van eigen land halen, of juist meer energie? In onze productkiezer kunt u aangeven waar voor u de grootste behoefte zit. Klik één van de bouwstenen aan om te zien met welke producten u kunt inspelen op deze uitdaging.

Lees meer over de DLF ruwvoer bouwstenen.