‘Een superstart na het afkalven’

‘Voorheen gebruikten we standaard een pijnstiller van de dierenarts na het afkalven’, vertelt Duco Hoogsteen. ‘Tegenwoordig gebruiken we de K-Spirine Bolus in combinatie met Coffea bij de verse koeien.’ Hoogsteen melkt bij familie Brouwer in Nij Beets 135 stuks melkvee.

Het valt hem op dat met de K-Spirine Bolus direct na het afkalven de koeien aan het vreten en herkauwen blijven. ‘Bij de vaarzen zie je dat ze na het afkalven echt rustig blijven en goed doorvreten met K-Spirine en Coffea, ongeacht hoe zwaar en pijnlijk het afkalven is geweest.’

Geen dip dankzij K-Spirine en Coffea

Hoogsteen zegt ook dat de koeien na 12 uur niet in een dip terechtkomen. ‘De pensvulling is boven verwachting goed en ze kunnen sneller terug in het koppel. Ook als de bolus is uitgewerkt na 48 uur, vallen de koeien niet terug.’

Mochten de koeien wel een gebrek aan eetlust hebben na het afkalven, dan krijgen ze Immulon. ‘Je ziet dat het werkt! Wanneer we een speciale ton van 100 liter ’s ochtends met voer vullen, dan is die in de middag praktisch altijd leeg.’ Ook bij koeien met klauwproblemen wordt de K-Spirine Bolus effectief ingezet.

Oppepper en nageboorte komt er snel af

Door Coffea (10 cc) naast de inzet van K-Spirine te gebruiken beginnen de koeien eerder te drinken en te vreten dankzij deze krachtige eetlustopwekker. Hoogsteen: ‘Binnen een uur krijgen ze een oppepper van de cafeïneshot. Ook de nageboorte komt er binnen een uur af. Voorheen duurde dat vaak rond de 2,5 uur.’

Vlottere opstart en betere voeropname

Ook heeft de Friese melkveehouder K-Spirine en Coffea met succes ingezet bij een koe waarbij de pensscore ver onder de maat was door een ernstige zoolzweer, baarmoederontsteking (in combinatie met Pyrogenium) en betrapte spenen.

‘We zijn erg enthousiast over de producten, omdat de koeien veel vlotter opstarten door een verbeterde activiteit en voeropname’, zegt hij. ‘Dit betaalt zich terug op de langere termijn en je hebt ook nul dagen wachttijd voor melk en vlees, waardoor je geen melkgeld verliest.’