Mastitis: een integrale aanpak werkt het best (deel 3)

Het mastitisconcept van ECOstyle propageert een stapsgewijze aanpak zonder meteen naar antibiotica te grijpen. Deel 1 behandelde de inzet van Pyrogenium en UierBalsem in het beginstadium, deel 2 de inzet van zwarte knoflook. Dit deel 3 gaat in op de laatste stap: K-Spirine.

De vierde stap in het mastitisconcept van ECOstyle is de inzet van de K-Spirine Bolus. ‘Koeien die een uierontsteking doormaken, hebben pijn, waardoor ze last hebben van stress en spanning, wat slecht is voor het zelfherstellend vermogen van de dieren’, verduidelijkt Dennis Tjoelker, accountmanager melkveehouderij bij ECOstyle.
Steeds vaker krijgen koeien extra ondersteuning in welzijn. Pijnstillers in z’n algemeenheid mogen zich verheugen in een toenemende belangstelling, en daar is best wat voor te zeggen, vindt Tjoelker. ‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat de inzet van pijnstillers, bijvoorbeeld bij mastitisbestrijding, de werking van de therapie verbetert, wat leidt tot minder uitval.’

Goed welzijn is waardevol in proces van herstel 

Veehouders zien volgens hem in de praktijk dat koeien sneller opkrabbelen, weer eerder gaan vreten. ‘Een goed welzijn door K-Spirine ondersteunt de hoogproductieve koe en zorgt voor het behoud van een goede eetlust en activiteit. Bij een praktijkonderzoek met K-Spirine bij melkkoeien komt naar voren dat de melkproductie toeneemt en de activiteit op basis van stappentellers een verbetering laat zien van bijna 6 procent ten opzichte van de controlegroep. Op die manier ondersteunt K-Spirine de werking van Pyrogenium en is de cirkel rond.’

Behandeling met pijnstillers levert geld op

Uit onderzoek van Wageningen Universiteit, in opdracht van Boehringer Ingelheim, blijkt overigens ook dat het behandelen van een koe met klinische mastitis met een pijnstiller naast antibiotica gemiddeld een financieel voordeel van gemiddeld € 42 per koe oplevert. Gemiddeld waren veehouders € 24 minder kwijt aan inseminatiekosten en € 14 minder aan behandelingskosten voor mastitis. Verder worden koeien minder snel afgevoerd, waardoor de vervangingskosten dalen. Zonder het gebruik van een pijnstiller lagen de vervangingskosten in het onderzoek op gemiddeld € 157, tegen € 78 bij inzet van een pijnstiller.

Antibiotica als laatste redmiddel

Als de mastitis zich blijft manifesteren in de vorm van een blijvend hoog celgetal en er dus sprake is van een ernstige mastitis, dan is de inzet van antibiotica onvermijdelijk. ‘Zie het als het laatste redmiddel’, verwoordt Tjoelker. Antibiotica is en blijft natuurlijk een geweldige uitvinding die ontstekingen de genadeklap kan toedienen. Tjoelker: ‘Maar zowel humaan als veterinair ondervinden we de nadelen van te veel antibioticagebruik in de vorm van oplopende resistentie van bacteriën. Daarom wordt de inzet van antibiotica steeds meer aan banden gelegd.’
Naast resistentie speelt voor veehouders ook nog eens het praktische nadeel dat bij inzet van antibiotica de melk niet de tank in kan, afhankelijk van de wachttijd. ‘Met het mastitisconcept willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van het antibioticagebruik. Via een mix van producten is mastitis te tackelen zonder dat er sprake is van wachttijd’, besluit Tjoelker.

Lees meer over dit onderwerp in deel 1 van deze serie en deel 2.