Hoe maak ik een concreet diergezondheidsplan? (2)

In de vorige aflevering gingen we in op de vraag hoe u kunt komen tot een scherper diergezondheidsplan dat ook echt geld gaat opleveren. Een belangrijk advies was om al uw adviseurs om tafel te zetten om ze verantwoordelijk te maken voor een goed eindresultaat.

De vraag is nu: hoe maak ik de adviezen voortkomend uit KoeKompas of BGP concreet? 

Zet voor wat diergezondheid betreft eerst uw doelen en verwachtingen voor het komende jaar op papier. Ga vervolgens het gesprek aan met uw adviseurs en spreek deze doelen en verwachtingen duidelijk uit.

Gezamenlijk concreet actieplan

Op basis daarvan kun je gezamenlijk komen tot een actieplan. In het bedrijfsleven wordt zo’n actieplan ook wel aangeduid als SMART.

SMART is een managementafkorting die staat voor: Specifiek (dus concreet), Meetbaar en Aanvaardbaar of Ambitieus voor alle betrokkenen. De R is van Realistisch en gaat over de haalbaarheid. De T sluit af en staat voor Tijdgebonden. Het geeft aan binnen hoeveel tijd u de actie geïmplementeerd wilt hebben.

Een concreet actieplan haalt de vrijblijvendheid van gemaakte afspraken. Een voorbeeld: u bent samen met de dierenarts tot de conclusie gekomen dat zich in het voorgaande jaar te veel gevallen van slepende melkziekte voordeden. In het actieplan staat dat u dit met minstens 15 procent wilt reduceren, maar ook staat er duidelijk in wat er moet gebeuren, door wie en wanneer.

Evalueren in vervolgoverleg

Spreek met uw adviseurs een vervolgoverleg af om de voortgang van de acties te bewaken en om te evalueren of het goed gaat. Zo verandert u stap voor stap de jaarlijkse evaluatie van een kostbare papieren tijger tot een waardevol instrument om geld mee te verdienen.