Stevig financieel voordeel met scherper diergezondheidsplan (1)

Echt een goed diergezondheidsplan maken? Zet alle adviseurs die op het erf komen, een keer per jaar samen om tafel en vertel ze welke concrete doelen u dit jaar wilt bereiken. Zo’n huiskamersessie kan de basis leggen voor een vruchtbaar jaar, met name ook financieel. Elke stap die u vooruitzet op het gebied van diergezondheid, levert namelijk geld op.

Een diergezondheidsplan, bijvoorbeeld KoeKompas of het BGP, is inmiddels niet meer weg te denken bij de Nederlandse melkveehouders. De praktijk wijst uit dat melkveehouders voordeel laten liggen door redelijk onvoorbereid het diergezondheidsplan op te stellen. Ze zien het gezondheidsplan soms nog te veel als een papieren tijger en stellen zich voorafgaand aan het gesprek onvoldoende de vraag wat er op gebied van diergezondheid goed gaat, wat slecht gaat en wat beter kan.

Ook wordt onvoldoende nagedacht over de rol van adviseurs die op het erf komen. Stel scherp waarom ze komen en wat u van hen verwacht om vooruit te komen in diergezondheid.

Regie bij de veehouder

Vaak is januari de periode dat de geborgde rundveedierenartsen er weer op uit trekken om samen met melkveehouders het diergezondheidsplan te evalueren en aan te scherpen. Meestal vraagt de dierenarts aan de melkveehouder om gezondheidsdata, productiecijfers en reproductiedata klaar te leggen. Invulling van het plan verloopt dan vlotjes.

Vaak gaat het zo: tijdens de (twee)jaarlijkse bespreking vraagt de dierenarts de melkveehouder wat er goed ging en wat fout ging. En dan gaan ze er samen over praten. Maar eigenlijk moet de veehouder voorafgaand aan het gesprek zijn doelen al helder hebben. Zo gaat hij scherper het gesprek in, met de houding: ik denk dat ik weet wat er misging. Hoe zorgen we ervoor dat dat niet weer gebeurt? Wat en waar moet het beter? Hoeveel moet en kan het beter worden?

Tijd dus om het voor 2019 anders dan voorheen te doen.

Sleutel in transitieperiode

De sleutel hoe het beter kan, ligt negen van de tien keer in de transitieperiode. De melkveehouder die in deze fase de zaakjes voor elkaar heeft, verdient goed geld.

Een hulpmiddel om voor deze periode een scherpe sterkte-zwakte-analyse te maken is de Elanco Healthy-Start-Checklist. Deze geeft de melkveehouder zicht op de knelpunten en risicofactoren die zijn doelen in de weg staan. Met de checklist kritisch het gesprek aangaan met de dierenarts en die dierenarts de gelegenheid geven kritisch te reageren, dat is de weg naar een topresultaat.

Neuzen één kant op

Schroom vooral ook niet om andere adviseurs bij deze bespreking uit te nodigen, bijvoorbeeld de veevoeradviseur en de accountant. Een overleg met meerdere adviseurs geeft een betere evaluatie. Het zorgt er namelijk voor dat alle neuzen in dezelfde richting staan, dat afspraken beter worden nageleefd, omdat iedereen ze heeft onderschreven, en bovenal: iedereen voelt zich verantwoordelijk.

Ineens komen doelen als een gezondere veestapel, een betere opstart van de verse koeien en een hogere melkproductie dan een stuk dichterbij. Zo kun je met een goed doordacht diergezondheidsplan een stevig financieel voordeel behalen.